15 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật sẽ được trao thưởng 

Xem với cỡ chữ
Sáng 11.8, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức họp báo thông tin về kỳ họp thứ 8 và Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2019.

Các tác phẩm được chọn trao thưởng đều có giá trị khoa học và đóng góp về lý luận, thực tiễn; có tác dụng tích cực, kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm; có tính thời sự trong đời sống văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước..., góp phần định hướng sáng tác và tham gia có hiệu quả phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc trong văn học, nghệ thuật.

Ảnh: Hanoimoi

Tổng số có 93 tác phẩm, trong đó 38 cuốn sách, 55 bài viết và chương trình phát thanh đã được các cơ quan, đơn vị gửi đề nghị Hội đồng xét tặng thưởng. Căn cứ kết quả xét của các Tiểu ban sơ tuyển và Hội đồng xét chọn, 15 tác phẩm đã được cân nhắc kỹ lưỡng, thống nhất đề nghị Chủ tịch Hội đồng quyết định trao tặng thưởng, trong đó, mức A: 4 tác phẩm; mức B: 7 tác phẩm; mức C: 4 tác phẩm.

Bên cạnh đó, 7 cơ quan, đơn vị là nhà xuất bản, cơ quan báo chí đã công bố nhiều tác phẩm có đóng góp cho sự phát triển lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2019 được thống nhất đề nghị Chủ tịch Hội đồng quyết định trao thưởng.

Lễ trao tặng thưởng diễn ra vào 20 giờ tối 12.8.

Minh Vân