5 tháng, xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 27,6 tỷ USD 

Xem với cỡ chữ
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 5 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 27,6 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu đạt gần 15,5 tỷ USD, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 2019; nhập khẩu gần 12,2 tỷ USD, giảm 4,5%.

Như vậy, giá trị xuất siêu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản đạt gần 3,3 tỷ USD, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong tháng 5, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 3,1 tỷ USD, giảm 2,7% so với tháng 4.2020. Như vậy, trong 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm này ước đạt 15,5 tỷ USD, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Cụ thể, nhóm nông sản chính xuất khẩu ước đạt gần 7,4 tỷ USD, giảm 3,2%; chăn nuôi ước đạt 210 triệu USD, giảm 19,1%; thủy sản ước đạt 2,8 tỷ USD, giảm 11,5%; lâm sản chính đạt 4,2 tỷ USD, giảm 1,9%.

Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu đều giảm, trừ cà phê, gạo, rau, sắn, quế, mây tre... Cụ thể, giá trị xuất khẩu cà phê đạt 1,36 tỷ USD (tăng 2,2%); gạo đạt 1,4 tỷ USD (tăng 18,9%); rau đạt 310 triệu USD (tăng 17,5%); quế đạt 66 triệu USD (tăng 16,6%); mây, tre, cói thảm đạt 197 triệu USD (tăng 4,7%).

Về thị trường xuất khẩu, tính chung 5 tháng, tuy xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh, tới 15,5%, nhưng đây vẫn là thị trường chiếm thị phần lớn nhất với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 3,7 tỷ USD, chiếm 23,8% thị phần.

Tiếp đến là Hoa Kỳ ước đạt 3,4 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ và chiếm 22% thị phần. Thị trường EU ước đạt 1,6 tỷ USD, giảm 1,1% và chiếm 10,5% thị phần. Nhật Bản đạt gần 1,4 tỷ USD, tăng 3,5%, chiếm gần 9% thị phần. Các nước ASEAN đạt gần 1,6 tỷ USD, tăng 5,5% và chiếm trên 10% thị phần…

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo, tình hình tiêu thụ nông sản, nhất là xuất khẩu sẽ tốt hơn nhưng sẽ vẫn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, để đạt mục tiêu tăng trưởng 6 tháng đầu năm, mọi lĩnh vực sản xuất cần tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Đặc biệt là đối với sản xuất lúa, chăn nuôi lợn, khai thác và nuôi trồng thủy sản, trồng rừng, khai thác gỗ; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở cửa thị trường.

Riêng về phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương, các cơ quan, doanh nghiệp theo dõi sát sao diễn biến giá cả, cung cầu các mặt hàng nông sản thiết yếu trong nước để cân đối cung cầu, bảo đảm an ninh lương thực trong nước và duy trì xuất khẩu nông sản. Đồng thời, Bộ cũng nâng cao chất lượng dự báo thị trường và kịp thời thông tin tới các địa phương, doanh nghiệp để có kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Bộ cũng thường xuyên cập nhật diễn biến, tình hình tại các thị trường trọng điểm bị ảnh hưởng bởi dịch, kịp thời tham mưu, báo cáo, đề xuất giải pháp ứng phó; theo dõi sát tình hình doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn vào thị trường Trung Quốc.

Bộ tiếp tục xử lý các vấn đề thị trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản, thủy sản, đặc biệt là thị trường Trung Quốc trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19. Cùng đó, chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp các đoàn thanh tra EU về IUU, Cơ quan thanh tra an toàn thực phẩm (FSIS) Hoa Kỳ về tái đánh giá tương đương hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm cá da trơn sang Hoa Kỳ.

Về nhập khẩu, tính chung 5 tháng, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản ước khoảng 12,2 tỷ USD, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Minh Hương