Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bố Trạch:

6 tháng đạt hơn 98% kế hoạch năm 

Xem với cỡ chữ
Nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong hoạt động tín dụng chính sách 6 tháng đầu năm 2019 và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bố Trạch đã tổ chức phiên họp thường kỳ quý II năm 2019 ngày 11.7.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, NHCSXH huyện Bố Trạch đã thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tham mưu cho HĐND, UBND huyện ưu tiên bố trí nguồn từ ngân sách địa phương ủy thác cho NHCSXH số tiền 2.198 triệu đồng, tăng 600 triệu đồng so với đầu năm (đạt 100% kế hoạch năm). Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội triển khai đồng bộ các giải pháp, kịp thời đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.


Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bố Trạch giải ngân cho hộ vay vốn ngay tại Điểm giao dịch xã

Tính đến ngày 30.6.2019, tổng dư nợ NHCSXH huyện Bố Trạch đạt 510.438 triệu đồng, tăng 30.780 triệu đồng so với đầu năm, đạt 98,15% kế hoạch năm, đạt 77,54% kế hoạch tăng trưởng. Có 14 chương trình tín dụng đang thực hiện trên địa bàn, trong đó 5 chương trình có dư nợ tăng so với đầu năm, tập trung các chương trình: Hộ mới thoát nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường.

Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt 119.527 triệu đồng, tăng 11.781 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước (+10,93%), với 2.782 lượt hộ vay; doanh số thu nợ 6 tháng đầu năm đạt 89.209 triệu đồng, tăng 9.444 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước (+11,75%).

Công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng được NHCSXH và các tổ chức trong mạng lưới đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, do đó chất lượng tín dụng được duy trì ổn định. Đến nay, tổng dư nợ quá hạn và nợ khoanh 402 triệu đồng, chiếm 0,08%/tổng dư nợ, giảm so với đầu năm là 44 triệu đồng. Công tác huy động vốn đạt 87.487 triệu đồng tăng so với đầu năm là 8.164 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì vẫn còn tồn tại một số khó khăn, chất lượng tín dụng tại một số xã chưa thật sự ổn định do nhiều hộ vay vốn bỏ đi khỏi địa phương đã chuyển nợ quá hạn nhưng chưa xác định được nơi cư trú để thu hồi vốn, lãi tồn đọng trên địa bàn một số xã còn cao chủ yếu là ở các chương trình đã hết thời gian gia hạn.

Trong thời gian tới, chính quyền các cấp, ban, ngành, đoàn thể và NHCSXH huyện Bố Trạch sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư. Tham mưu HĐND, UBND huyện tiếp tục quan tâm nâng mức trích ngân sách chuyển sang ủy thác cho NHCSXH để có điều kiện bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn. 

Bên cạnh đó tham mưu tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội đến với người dân và tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ ủy thác các chương trình tín dụng, nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, theo dõi, giám sát nguồn vốn, chất lượng tín dụng chính sách ổn định, hiệu quả. Trong quý III/2019 phấn đấu thực hiện giải ngân tại Điểm giao dịch đạt trên 93%; tỉ lệ thu nợ đến hạn trên 95%; tỷ lệ thu lãi trên 99,8%; tỉ lệ nợ quá hạn duy trì 0,08%/tổng dư nợ, 100% xã, thị trấn xếp loại chất lượng tín dụng tốt; 100% tổ tiết kiệm và vay vốn đạt khá, tốt.

Thái Bình