Bài cuối: Tăng số lượng đại biểu chuyên trách cho HĐND thành phố

Bên cạnh bố trí nhân sự đảm trách các chức danh trong cơ quan dân cử cần nghiêng về năng lực và phẩm chất, nhiệt huyết, có vị trí cơ cấu trong Đảng phù hợp, đã có những địa phương thí điểm không tổ chức HĐND phường ở những nơi áp dụng mô hình Bí thư cấp ủy kiêm Chủ tịch UBND. Ở những nơi thí điểm, cần tăng số lượng đại biểu chuyên trách cho HĐND thành phố; có quy định phân công đại biểu chuyên trách đứng điểm tại các địa phương không tổ chức HĐND.

Bài cuối: Quyết liệt khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn

Qua giám sát, HĐND tỉnh Bình Thuận đã chỉ rõ hạn chế và nguyên nhân, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh có giải pháp chỉ đạo quyết liệt khắc phục hiệu quả tình trạng hồ sơ trễ hẹn, nhất là ở lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, lao động - xã hội cấp huyện, xã; đẩy mạnh đầu tư, hoàn thiện và sử dụng hiệu quả Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Hệ thống phần mềm một cửa điện tử các cấp theo quy định của Trung ương, đáp ứng yêu cầu thực tiễn…

Phân loại các công trình để xử lý

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Cà Mau đã thông qua nghị quyết về kết quả giám sát việc cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở nhận định đúng thực tế tình hình, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo việc rà soát, phân loại các công trình cấp nước tập trung do Nhà nước trực tiếp quản lý đang còn hoạt động tốt hoặc hư hỏng, xuống cấp... để xử lý; chỉ đạo việc quản lý các công trình cấp nước tập trung nông thôn bảo đảm hiệu quả; tăng cường chỉ đạo việc kiểm tra và công khai kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch sinh hoạt…

Bài 1: Cơ sở để nắm bắt tình hình thực tế

Điểm đáng chú ý trong cách thức tổ chức đợt giám sát chuyên đề về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của HĐND tỉnh Bình Thuận là việc thành lập Tổ công tác giúp việc để thực hiện các công việc chuẩn bị và tổ chức các hoạt động giám sát. Kết quả khảo sát của Tổ công tác là cơ sở để Đoàn giám sát nắm được tình hình thực tế, kết hợp với việc xem xét báo cáo và kết quả làm việc trực tiếp để đánh giá, kết luận chính xác, khách quan về công tác cải cách TTHC đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương được giám sát.

Xác định rõ trách nhiệm, lộ trình thực hiện

Mặc dù số kiến nghị trả lời đúng thời hạn chiếm tỷ lệ cao song công tác này ở một số lĩnh vực còn chậm, trách nhiệm chưa rõ ràng, kết quả đạt được còn thấp, chưa đáp ứng được kỳ vọng của cử tri. Qua giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ Kỳ họp thứ 11 đến trước Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam kiến nghị UBND tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết, xác định rõ trách nhiệm, thời gian, lộ trình thực hiện; gắn với xử lý trách nhiệm trong việc chậm giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri.

Hỗ trợ doanh nghiệp, các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Để việc thực hiện các nội dung đã chất vấn tại Kỳ họp thứ 17 được tập trung, giải quyết dứt điểm từng vấn đề, HĐND thành phố Cần Thơ Khóa IX đã thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Nghị quyết nhấn mạnh các nội dung UBND, các sở, ban, ngành, thành phố cần tập trung thực hiện như: Hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh; kịp thời chi hỗ trợ cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt; sơ kết, đánh giá hiệu quả, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị gắn với phát triển du lịch, làng nghề...

Đồng bộ các giải pháp

​​​​​​​Từ thực tiễn hoạt động, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh rút ra kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã. Đó là, cần có sự vào cuộc, đồng bộ các giải pháp từ khâu tổ chức cán bộ đến việc tiếp tục đào tạo, nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu và tạo điều kiện trang thiết bị làm việc cho HĐND cấp xã... Bản thân đại biểu HĐND cấp xã cũng phải không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng và dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động của HĐND.

Chuẩn bị kỹ để phản biện hiệu quả

Trong một số trường hợp, khi phát sinh nội dung không thống nhất với dự thảo nghị quyết trong quá trình các Ban HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết, việc xử lý thường gặp khó do Tờ trình đã ký chính thức nên cả cơ quan soạn thảo và cơ quan trình dự thảo nghị quyết đều cố gắng bảo vệ nội dung trình. Các Ban HĐND được phân công thẩm tra dự thảo nghị quyết phải chuẩn bị kỹ cả về lập luận, cả về cơ sở pháp lý và thực tiễn, trường hợp cần thiết, các Ban phải viện dẫn đến các kết quả giám sát chuyên đề liên quan và tổ chức khảo sát thực tế để có cơ sở phản biện hiệu quả.

Theo sát việc lấy ý kiến đối tượng chịu tác động

Nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết HĐND, bên cạnh nghiên cứu kỹ các đề nghị xây dựng nghị quyết để cho ý kiến chấp thuận hay không chấp thuận, Thường trực HĐND tỉnh cần giao các Ban HĐND theo dõi, giám sát việc tổ chức lấy ý kiến đối với các dự thảo nghị quyết, nhất là các nghị quyết chuyên đề, đặc thù. Việc lấy ý kiến công khai, rộng rãi, dân chủ, xuống tận cơ sở rất quan trọng để tránh việc ban hành nghị quyết mang tính quy chụp, quan liêu, thiếu cơ sở thực tế dẫn đến khó khả thi trong thực tiễn.

Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin và giám sát của Nhân dân

​​​​​​​Hiến pháp và Điều lệ Đảng đều quy định Nhà nước và Đảng phải thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình, dựa vào Nhân dân để xây dựng Chính quyền, xây dựng Đảng. Do đó, khi người dân phản ánh, phê bình cán bộ, đảng viên có hành vi bất thường, thiếu chuẩn mực đạo đức, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan thẩm quyền và cá nhân liên quan nên cầu thị, báo cáo trung thực, cung cấp thông tin để Nhân dân biết; khi cần thiết hướng dẫn cho dân thực hiện quy trình phản ánh, yêu cầu giải trình.

Bài cuối: Tăng cường phối hợp trong giải phóng mặt bằng

Trên cơ sở xem xét báo cáo giám sát, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII đã thông qua nghị quyết về kết quả thực hiện các năm doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn. Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến, kêu gọi đầu tư, Nghị quyết HĐND yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, tập trung công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; định kỳ tổ chức đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…