Bài cuối: Tăng số lượng đại biểu chuyên trách cho HĐND thành phố

Bên cạnh bố trí nhân sự đảm trách các chức danh trong cơ quan dân cử cần nghiêng về năng lực và phẩm chất, nhiệt huyết, có vị trí cơ cấu trong Đảng phù hợp, đã có những địa phương thí điểm không tổ chức HĐND phường ở những nơi áp dụng mô hình Bí thư cấp ủy kiêm Chủ tịch UBND. Ở những nơi thí điểm, cần tăng số lượng đại biểu chuyên trách cho HĐND thành phố; có quy định phân công đại biểu chuyên trách đứng điểm tại các địa phương không tổ chức HĐND.

Thông qua nhiều quyết sách thúc đẩy phát triển kinh tế

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Khóa VI đã đánh giá toàn diện những ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thông qua nhiều quyết sách tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh kêu gọi các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm túc các giải pháp đã đề ra nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và cùng nhau vượt qua dịch bệnh Covid-19.

Bài 1: Chuyển biến rõ nét

5 năm qua, các cấp, các ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai các nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của HĐND tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh. Nhờ vậy, Chỉ số cải thiện môi trường kinh doanh, chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) đã có những chuyển biến rõ nét. Năm 2019 đứng thứ 20/63 tỉnh, thành, tăng 10 bậc so với năm 2018; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI - 2019) xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX-2019) xếp hạng thứ 13/63 tỉnh, thành phố (tăng 3 bậc so với năm 2018).

Huy động mọi nguồn lực, quan tâm chất lượng các tiêu chí

Trên cơ sở xem xét Báo cáo Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bạc Liêu đã thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Nghị quyết HĐND nhấn mạnh: Tăng cường tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị tham gia, quán triệt và thực hiện quan điểm “xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu và không có kết thúc”. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động mọi nguồn lực để đến cuối năm 2020, 100% xã đạt 19/19 tiêu chí; trong chỉ đạo phải quan tâm đến chất lượng các tiêu chí, tránh chạy theo thành tích.

Sớm tạo chuyển biến tích cực trên thực tế

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp thường lệ giữa năm), HĐND tỉnh Bình Thuận Khóa X được đông đảo cử tri và Nhân dân đánh giá cao khi tập trung làm rõ nhiều vấn đề dân sinh bức thiết. Trên cơ sở xem xét kỹ, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn, yêu cầu UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn chỉ đạo, tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đã được chất vấn tại kỳ họp để sớm tạo chuyển biến tích cực trên thực tế.

Đưa kỳ họp đến gần cử tri hơn

Với tinh thần phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của đại biểu và đưa kỳ họp HĐND đến gần cử tri hơn, ngoài mời các đại biểu nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh về dự, theo dõi, góp ý, truyền hình trực tiếp suốt thời gian diễn ra kỳ họp, tại các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh còn mời thêm cử tri tham dự tại hội trường với thành phần, số lượng phù hợp và tổ chức điểm cầu truyền hình trực tuyến tại các huyện - thị xã; đồng thời, cung cấp địa chỉ hộp thư điện tử (email), số điện thoại tiếp nhận ý kiến bằng tin nhắn để cử tri kiến nghị trực tiếp đến kỳ họp.

Tạo điều kiện đại biểu phát huy năng lực, trách nhiệm

Đến thời điểm này, HĐND các địa phương đã cơ bản tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm với nhiều nội dung quan trọng nhằm khắc phục khó khăn để ổn định, phát triển kinh tế - xã hội. Qua diễn biến kỳ họp và xốc lại cả nhiệm kỳ HĐND thấy rõ, đại biểu ở các ngành chuyên môn còn phiến diện, e ngại. Gần 5 năm hoạt động, chưa tổng kết nhưng cũng cần rút ra được một số vấn đề về nhân sự đại biểu HĐND, trước lúc Đại hội Đảng cùng cấp và chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới. Chất lượng đại biểu rất cần thiết, nhưng cơ cấu ở cơ quan, ban ngành để tạo điều kiện cho đại biểu phát huy năng lực, trách nhiệm, hoạt động khách quan mới quan trọng hơn.

Khắc phục việc cấp giấy chứng nhận sai quy định

Cùng với xây dựng kế hoạch, lộ trình bố trí kinh phí đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, ưu tiên hỗ trợ tập trung đo đạc cho từng địa phương có biến động về đất đai lớn, cần khắc phục việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) sai quy định đối với số diện tích đất chồng lấn đã thu hồi giấy chứng nhận nhưng người dân chưa giao lại đất cho Nhà nước; khẩn trương xử lý 30.752 trường hợp đã có giấy chứng nhận QSDĐ nhưng tổ chức, cá nhân, hộ gia đình chưa đến nhận.

Bài cuối: Nhiều đổi mới trong hoạt động giám sát

​​​​​​​Cùng với nâng cao chất lượng, hiệu quả các nghị quyết, nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Tuyên Quang cũng có nhiều đổi mới về phương thức thực hiện, nội dung có trọng tâm, trọng điểm. Thông qua giám sát, giải trình, chất vấn, HĐND tỉnh đã làm rõ trách nhiệm, chỉ ra nhiều giải pháp quan trọng để các cấp, các ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm pháp chế, tăng cường tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật tại địa phương.

Đa dạng hóa nguồn lực đầu tư cho giáo dục - đào tạo

Tăng cường cơ chế, chính sách đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đồng bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm... là những yêu cầu đặt ra trong Nghị quyết chuyên đề về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020 được HĐND tỉnh Ninh Thuận thông qua tại Kỳ họp thứ 14 vừa qua.

Bài 1: Chủ động, tích cực để có quyết sách hợp lòng dân

Với nhiều đổi mới, cách làm linh hoạt, việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương của HĐND tỉnh Tuyên Quang đã khẳng định vị thế, vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Kết quả đó đóng vai trò quan trọng, tạo thế và lực mới để tỉnh hiện thực mục tiêu trở thành địa phương phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.