HĐND ở đâu khi vận dụng mô hình Bí thư cấp ủy kiêm Chủ tịch UBND

Là một đột phá được Đảng đề ra cách đây 10 năm, mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã đã được nhiều địa phương thực hiện và đạt được nhiều kết quả. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII tiếp tục đề ra chủ trương thực hiện Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện như một trong những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Vấn đề đặt ra là trong mô hình này, hoạt động của cơ quan dân cử liệu sẽ hình thức?

Bài cuối: Sớm ban hành chính sách mới thu hút nhân lực ngành y tế

Cùng với tăng cường đầu tư cho ngành y tế, Nghị quyết HĐND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu: Tổng rà soát thực trạng nguồn nhân lực toàn ngành, xác định mức độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và theo định mức quy định, làm cơ sở đề ra giải pháp căn cơ, đồng bộ, hiệu quả về chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Sớm xây dựng, đề xuất HĐND tỉnh ban hành nghị quyết mới về chính sách hỗ trợ, khuyến khích, thu hút nguồn nhân lực ngành y tế phù hợp tình hình mới; đề xuất xây dựng Đề án đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực sẵn có tại chỗ.

Xử lý rốt ráo những tồn tại

Nguyên nhân dự án chậm giải ngân; có hay không tình trạng trục lợi trong hưởng chính sách hỗ trợ dịch Covid 19… là những vấn đề được các đại biểu quan tâm tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Khóa XVI. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu người đứng đầu các sở nêu cao trách nhiệm, tích cực vào cuộc xử lý rốt ráo những tồn tại; tăng cường giám sát việc hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Bài 1: Chưa có giải pháp căn cơ, khả thi đào tạo, thu hút nhân lực

​​​​​​​Trên cơ sở xem xét báo Kết quả giám sát chuyên đề việc chấp hành chính sách, pháp luật về chăm sóc sức khỏe Nhân dân và thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn, Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Long An đã thông qua nghị quyết về kết quả giám sát và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nhấn mạnh ngành y tế chưa có giải pháp căn cơ, hiệu quả, khả thi đối với công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực. Chính sách thu hút chưa thực sự hấp dẫn…

“Đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước”

Với những kết quả nổi bật, những mảng màu rất sáng trong lãnh đạo việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, có thể khẳng định, đến thời điểm này, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã lãnh đạo thực hiện đạt mục tiêu đề ra “đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước”. Dẫu vậy, trước thời điểm kết thúc một nhiệm kỳ và được Trung ương giao nhiệm vụ mới, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng vẫn không ngừng trăn trở đối với việc tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đề cao trách nhiệm, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị; đặc biệt, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Xử lý dứt điểm kiến nghị tồn đọng

Mặc dù UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương đã nỗ lực giải quyết, nội dung trả lời cơ bản thỏa đáng, phù hợp; ứng dụng công nghệ thông tin (Hue -S) nắm bắt và giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của cử tri nhưng vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc. Trên cơ sở xem xét Báo cáo giám sát, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII đã thông qua nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 9, yêu cầu UBND tỉnh tập trung xử lý một số nội dung chưa được giải quyết dứt điểm.

Khơi thông các “điểm nghẽn”

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, phiên thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Hải Dương Khóa XVI đã tập trung chỉ rõ nguyên nhân và các giải pháp khắc phục nhiều “điểm nghẽn” trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng sớm khắc phục nhằm kịp thời khơi thông lực cản, tạo thế và lực để Hải Dương hoàn thành kế hoạch đã đề ra trong năm 2020 và cả giai đoạn.

Không điều chỉnh giảm các chỉ tiêu của năm

2020 là năm với nhiều nhiệm vụ mới, khó khăn và nặng nề nhưng lại có ý nghĩa quan trọng đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2016 - 2020. Phát biểu tại Kỳ họp thứ 15, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Văn Minh nhấn mạnh: Bình Dương cam kết với Chính phủ không điều chỉnh giảm các chỉ tiêu của năm 2020 và sẽ phấn đấu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra...

Triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết mới thông qua

Trên cơ sở thảo luận kỹ lưỡng, xem xét toàn diện, khách quan, Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Hòa Bình đã thông qua 30 nghị quyết nhằm tiếp tục thể chế các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đây là những Nghị quyết quan trọng, liên quan đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành theo quy định của pháp luật, tăng cường công tác quản lý nhà nước, huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Vững bước tăng trưởng kinh tế

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù dịch bệnh Covid-19 bùng phát và lan rộng, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tuy nhiên, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh vẫn đạt và vượt so với cùng kỳ. Có được kết quả này là nhờ sự quyết tâm, đoàn kết của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân trên địa bàn. Đó là điểm nhấn được Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Văn Hải nêu rõ tại Kỳ họp thứ 11, HĐND thị xã Khóa VI vừa qua.

Nhận diện thách thức để tháo gỡ kịp thời

Xác định 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch 5 năm 2016-2020, nhiều vấn đề cấp thiết liên quan đến kinh tế - xã hội của Quảng Trị đã được các đại biểu bàn bạc, thảo luận ngay trong ngày khai mạc với mong muốn tìm ra giải pháp căn cơ thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra.