Bế mạc Kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội Khoá XV

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 16 - Kỳ họp chuyên đề để thực hiện nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND TP Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định: Với tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc, đúng quy định, đúng thẩm quyền, Kỳ họp đã hoàn thành các nội dung đề ra.

Hà Nội ban hành cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc ký ban hành Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND về việc quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội. Cụ thể các nội dung chi và mức chi như sau:

HĐND thành phố đổi mới hoạt động, đáp ứng nhu cầu của tình hình thực tiễn

Trong bối cảnh phát sinh dịch Covid-19, cả hệ thống chính trị vào cuộc tập trung xử lý, kiềm chế sự bùng phát, thì hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội cũng xoay chuyển đáp ứng trong tình hình mới. Dù kế hoạch giám sát, khảo sát, tổ chức phiên giải trình có ảnh hưởng, lùi thời gian so với dự định ban đầu, nhưng nhờ đó công tác nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị các bước triển khai sau dịch chu đáo và kết quả tốt hơn. Đặc biệt, nhiều nội dung phát sinh được HĐND thành phố xử lý kịp thời, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Giám sát công tác xử lý nước thải tại huyện Thanh Oai

Ban Đô thị HĐND TP đã làm việc với UBND huyện Thanh Oai và đi giám sát trực tiếp tại trạm xử lý nước thải Cụm công nghiệp Thanh Oai về việc thực hiện các quy định pháp luật về xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Giám sát công tác xử lý nước thải tại Thạch Thất

Triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, đoàn giám sát của Ban Đô thị HĐND TP đã làm việc với UBND huyện Thạch Thất và đi giám sát trực tiếp tại Cụm công nghiệp Phùng Xá, xã Phùng Xá.

Tham mưu hiệu quả nhiều chính sách cho thành phố

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội là cơ quan chuyên trách của HĐND thành phố với chức năng giám sát lĩnh vực tài chính, kinh tế, chứng khoán... trên địa bàn thành phố. Từ đầu năm 2020 đến nay, ngoài thực hiện tốt chức năng của mình, Ban còn chủ động tham mưu cho Đảng đoàn, HĐND thành phố triển khai các thông báo kết luận của Thành ủy thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách hiệu quả…

Giải quyết thấu đáo kiến nghị của cử tri

Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị 2.700 nội dung tại các kỳ tiếp xúc cử tri của HĐND thành phố. Bên cạnh việc tiếp nhận giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri được thành phố quan tâm, kịp thời giải quyết… thì vẫn còn nhiều nội dung giải quyết chậm, kéo dài, cần phải thúc đẩy nhanh hơn nữa.

Cần rà soát, xây dựng phương án phân cấp quản lý hiệu quả hơn

HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 10/BC-HĐND về kết quả giám sát về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

Tháo gỡ bất cập trong phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi

Thường trực HĐND thành phố Hà Nội vừa thực hiện xong đợt giám sát về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của HĐND thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách. Qua giám sát, nhiều vấn đề bất cập, vướng mắc trong thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi đã được làm rõ, trên cơ sở đó để xây dựng giải pháp ổn định ngân sách giai đoạn 2021-2025.

Chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp

Xác định kỳ họp là hoạt động trọng tâm quan trọng của HĐND, Thường trực HĐND Thành phố đặc biệt chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp theo hướng thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu trong quyết định những vấn đề quan trọng của Thủ đô.

Xem xét điều chỉnh nguồn thu cho phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực tiễn

HNP - Nhằm đánh giá tình hình Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND của HĐND thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020, mới đây, Thường trực HĐND thành phố đã thực hiện đợt giám sát về vấn đề này trên địa bàn thành phố. Qua giám sát ở một số địa phương, bên cạnh những kết quả nổi bật, nhiều địa phương đề xuất những khó khăn từ thực tiễn...

Video New - Hoạt động của HĐND Hà Nội