Bế mạc Kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội Khoá XV

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 16 - Kỳ họp chuyên đề để thực hiện nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND TP Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định: Với tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc, đúng quy định, đúng thẩm quyền, Kỳ họp đã hoàn thành các nội dung đề ra.

Giám sát về kết quả thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi

Đoàn giám sát số 2 của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội, do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn, đã giám sát về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của HĐND thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách, định mức phân bổ chi ngân sách giai đoạn 2017-2020 đối với quận Hà Đông và Thanh Xuân.

Kịp thời hướng dẫn, giải quyết vướng mắc trong phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi

Đoàn giám sát số 2 của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội, do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn, đã làm việc với 5 Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giao thông-Vận tải về tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của HĐND thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách TP Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

Giám sát về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi đối với huyện Gia Lâm và Đan Phượng

Đoàn giám sát số 1 của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội, do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn, đã làm việc với UBND hai huyện Gia Lâm và Đan Phượng về tình hình, kết quả thực hiện Bghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của HĐND thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách TP Hà Nội giai đoạn 2017-2020

Thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trước việc tồn đọng các vụ việc liên quan đến khiếu nại, tố cáo, năm 2018, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND về kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố. Đến nay, tại một số địa phương, nghị quyết đã được các cấp, các ngành triển khai đi vào cuộc sống.

Phối hợp hiệu quả các hoạt động, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, các ban HĐND thành phố (Kinh tế-Ngân sách, Pháp chế, Đô thị, Văn hóa-Xã hội) đã chủ động phối hợp hiệu quả trong các hoạt động, được Thường trực HĐND thành phố ghi nhận. Trong đó, nổi bật là việc phối hợp chuẩn bị các phiên giải trình và tổ chức các hội nghị giao ban chuyên đề với các ban HĐND các quận, huyện, thị xã.

Cần đẩy mạnh tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới cách thức quản lý tại EVNHANOI

Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội trong sạch, vững mạnh, gương mẫu; phát huy truyền thống đoàn kết, đơn vị anh hùng; Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ; góp phần tích cực và hiệu quả xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Nghị quyết khi ban hành phải mang hơi thở của cuộc sống

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hà Nội khóa XV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị các đại biểu trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết cần lắng nghe tâm tư nguyện vọng, khó khăn của cơ sở khi triển khai nghị quyết để kịp thời phản ánh với HĐND, tham gia với UBND TP có những giải pháp để đưa nghị quyết vào cuộc sống tốt nhất.

Hà Nội thành lập mới 122 thôn, tổ dân phố

HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập mới thôn, tổ dân phố tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội năm 2020.

Sẽ giám sát chuyên đề về công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp

Theo Nghị quyết được HĐND TP Hà Nội thông quatại Kỳ họp thứ 15 HĐND Thành phố, thực hiện chuơng trình giám sát năm 2021, HĐND Thành phố sẽ thực hiện một giám sát chuyên đề về việc chấp hành các quy định pháp luật về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội thông qua Nghị quyết về hỗ trợ cán bộ công chức cấp xã

Tại Kỳ họp thứ 15 HĐND TP Hà Nội, với 93/93 đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã...

Video New - Hoạt động của HĐND Hà Nội