Ngày 3.5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm và làm việc tại Phú Yên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trên địa bàn.

BẠN ĐỌC VIẾT
Bao giờ có quy chế phối hợp ?
(ĐBNDO) – Mặc dù đã có Nghị quyết số 107/2015/QH 13 về thực hiện chế định thừa phát lại, Quyết định sô 101/QĐ – TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết trên, song đến thời điểm này, việc tổ chức thi hành án vẫn là một điểm nghẽn của các Văn phòng Thừa phát lại. Và một trong những giải pháp trước mắt Bộ Tư pháp đề xuất là sớm xây dựng quy chế phối hợp liên ngành với Bộ Công an nhằm xác định rõ trách nhiệm phối hợp của lực lượng công an trong việc tổ chức THA dân sự. Tuy nhiên bao giờ có quy chế phối hợp vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.
 
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang