Cập nhật 16:43 | 22/09/2019 (GMT+7)
.

Con số hơn 2.900 tỷ đồng ủy thác sang Ngân hàng sách xã hội; 100% các quận huyện tham gia ủy thác; cùng với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù… đã đưa Hà Nội trở thành địa phương đứng đầu cả nước về nguồn vốn ngân sách ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40).

Chính sách tín dụng xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số là chính sách thiết thực, đa chiều, cụ thể hóa được chính sách dân tộc, chủ trương đại đoàn kết dân tộc, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là dân tộc thiểu số nghèo. Tuy nhiên, trước thực trạng, việc bố trí vốn chưa đáp ứng được nhu cầu của các chương trình tín dụng cho vay giải quyết việc làm, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn… các đại biểu dự Hội nghị tham vấn sáng kiến Đề án tổng thể đầu tư phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Hội đồng Dân tộc tổ chức mong muốn, Nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho đối tượng thụ hưởng.

.
Con số hơn 2.900 tỷ đồng ủy thác sang Ngân hàng sách xã hội; 100% các quận huyện tham gia ủy thác; cùng với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù… đã đưa Hà Nội trở thành địa phương đứng đầu cả nước về nguồn vốn ngân sách ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40).
Nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo dân tộc thiểu số vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ba Vì (Hà Nội) đã tổ chức giải ngân kịp thời nguồn vốn từ Ngân sách thành phố Hà Nội uỷ thác qua NHCSXH theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31.10.2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất... cùng với sự hỗ trợ từ các khoản vay ưu đãi do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) thực hiện, đã giúp nhiều người dân huyện Thanh Trì, Hà Nội thoát nghèo, tự tin bước vào giai đoạn mới - giai đoạn sản xuất lớn và làm giàu...
 
Biểu quyết  Xem kết quả
Quay trở lại đầu trang