Cập nhật 22:08 | 25/05/2019 (GMT+7)
.

Một chính sách đúng, trúng, hợp lòng dân đã làm thay đổi từ nhận thức đến hành động. Một quyết tâm chính trị của cấp ủy, chính quyền đã mang lại những kết quả khích lệ trên mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa và trật tự xã hội cho người dân... Đó là chia sẻ của Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận NGUYỄN MINH về việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị 40).

Không việc làm, không thu nhập, không có điều kiện học ở những bậc cao hơn… là những điều thường thấy ở những vùng khó khăn nói chung và ở những hộ nghèo ở huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận nói riêng. Song, những khó khăn này đã cơ bản được giải quyết khi nguồn vốn tín dụng chính sách lan tỏa khắp nơi, trở thành công cụ giảm nghèo hữu hiệu.

.
Chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn (SXKD tại VKK) được NHCSXH huyện Bố Trạch triển khai trong thời gian qua đã mang lại cho các hộ gia đình tại vùng khó khăn có cơ hội thoát nghèo bền vững, nhiều gia đình, nhờ vào nguồn tín dụng ưu đãi này, đã vươn lên làm giàu chính đáng, đóng góp một phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Một chính sách đúng, trúng, hợp lòng dân đã làm thay đổi từ nhận thức đến hành động. Một quyết tâm chính trị của cấp ủy, chính quyền đã mang lại những kết quả khích lệ trên mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa và trật tự xã hội cho người dân... Đó là chia sẻ của Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận NGUYỄN MINH về việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị 40).
Cùng với việc nâng mức vay và thời hạn cho vay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đang thực hiện cắt giảm tối đa các thủ tục và điều kiện cho vay, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người vay. Các điểm giao dịch của ngân hàng được bố trí tới tận xã, thậm chí xuống đến tổ, đội, nhóm từng thôn, xóm để nắm bắt kịp thời nhu cầu vay vốn của từng hộ gia đình ở địa phương…
 
Biểu quyết  Xem kết quả
Quay trở lại đầu trang