Giới thiệu công cụ hỗ trợ giám sát mới cho các cơ quan dân cử

09:53 | 20/06/2013
Tối 19/6, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Lập pháp - UBTVQH giới thiệu Báo cáo chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2012 nhằm giới thiệu một công cụ hỗ trợ giám sát mới cho các cơ quan dân cử.

PAPI là công cụ giám sát tập hợp của rất nhiều dữ liệu nghiên cứu thực chứng mang tính độc lập để ĐBQH và HĐND tham khảo, làm cơ sở đánh giá khách quan hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ở cấp tỉnh và cấp cơ sở. PAPI là công cụ chính sách có thể giúp ĐBQH, Ðoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố và HĐND xác định những điểm đã làm được và chưa làm được của địa phương, yêu cầu chính quyền tỉnh, thành phố và cơ sở giải trình và hoạch định hoặc điều chỉnh chính sách để nâng cao mức độ hiệu quả.
 
Khảo sát PAPI năm 2012 tập trung nghiên cứu 6 nội dung của hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh bao gồm: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công.
 

PV