Sổ tay

Để người dân đồng thuận

08:49 | 29/01/2019
Khoản 6, Điều 12, Luật Tiếp công dân quy định, chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành nội quy tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh. Thực hiện quy định này, đến nay đã có 62/63 địa phương và 5 bộ, ngành ban hành nội quy tiếp công dân. Trong đó, có 28 địa phương và một số bộ, cơ quan ngang bộ (bao gồm cả Thanh tra Chính phủ) quy định “không được quay phim, chụp ảnh, ghi âm, ghi hình cán bộ tiêp công dân khi chưa xin phép” trong nội quy tiếp công dân. Vấn đề này thời gian qua các cơ quan báo chí, truyền thông phản ánh về sự phản ứng, của dư luận về tính pháp lý.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp cho biết, khi có phản ảnh của cơ quan báo chí về những quy định nêu trên trong Nội quy tiếp dân của UBND TP Hà Nội, Cục và các cơ quan liên quan đã có cuộc làm việc với UBND thành phố về vấn đề này. Qua quá trình rà soát thực tiễn thực hiện Luật Tiếp công dân cũng như Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho thấy, những quy định trong nội quy tiếp công dân tại trụ sở không chứa đựng quy phạm pháp luật, chỉ là những quy định hành chính, điều chỉnh mối quan hệ tại một địa điểm cụ thể (phòng tiếp công dân). Cụ thể, Khoản 1, Điều 3, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) quy định, QPPL là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện. Đối chiếu với quy định này, cho thấy, nội quy chỉ điều chỉnh mối quan hệ hành chính trong phòng tiếp công dân của một tỉnh. Mỗi tỉnh có từ 1 - 2 địa chỉ tiếp công dân; chẳng hạn TP Hà Nội có 2 địa chỉ (chỉ 34 Lý Thái Tổ và 20 Hoàng Diệu)… Từ việc đối chiếu với các văn bản liên quan cho thấy, việc chủ tịch các tỉnh, thành phố ban hành nội quy là thực hiện đúng thẩm quyền và trách nhiệm được quy định trong Luật Tiếp công dân.

Từ vấn đề trên có thể thấy, việc đưa pháp luật vào cuộc sống đóng vai trò quyết định đến quá trình áp dụng pháp luật. Đối với sự việc này, mặc dù Luật Tiếp công dân không có quy định cụ thể và không cấm việc chụp ảnh, ghi âm, tuy nhiên Khoản 8, Điều 6, Luật Tiếp công dân lại có quy định nghiêm cấm vi phạm quy định khác trong nội quy, quy chế tiếp công dân; đồng thời Luật Tiếp công dân cũng quy định về nghĩa vụ của người dân là phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy và hướng dẫn của người tiếp công dân. Vì lẽ đó, cần phải tuyên truyền hơn nữa để người dân hiểu hết được ý nghĩa pháp lý của quy định, tránh được những phản ứng trái chiều trong xã hội. Đồng thời, để bảo đảm tính pháp lý, nhất là tính đồng bộ, bảo đảm tính khả thi của những quy định. Thiết nghĩ Thanh tra Chính phủ, cần sớm rà soát để báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có giải pháp phù hợp bảo đảm việc thực thi công vụ của công chức cũng như văn hóa ứng xử trong quá trình tiếp công dân.  

Phạm Hải