Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)

Khẳng định bản lĩnh, vai trò đầu tàu kinh tế

18:19 | 01/02/2019
Năm 2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch trong bối cảnh vô cùng khó khăn, thị trường giá dầu thế giới diễn biến phức tạp, biến động khó lường. Dù vậy, với tinh thần đồng tâm, hiệp lực, chủ động nắm vững thời cơ, PVN đã vượt qua mọi thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế.

Tiếp tục đổi mới

Theo PVN, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 170-NQ/ĐU ngày 28.3.2018 của Đảng ủy Tập đoàn về đổi mới, sắp xếp, cơ cấu tổ chức bộ máy nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đồng thời để thúc đẩy hoạt động dịch vụ, một trong 5 lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Tập đoàn. Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, nhiệm vụ tái cơ cấu bộ máy, tái cơ cấu vốn, hệ thống quản trị càng trở nên bức thiết đối với Tập đoàn và các doanh nghiệp thành viên. Việc thực hiện tái cơ cấu tại các đơn vị bước đầu đã mang lại hiệu quả.


Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế chụp ảnh lưu niệm trên giàn CNTT3 mỏ Bạch Hổ

Theo Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn, công tác tái cấu trúc doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp lãnh đạo, cấp ủy nhằm duy trì và tăng cường năng lực cạnh tranh trong bối cảnh mới về công nghệ, thị trường và xu hướng phát triển. Việc sắp xếp lại bộ máy, nhân sự giai đoạn vừa qua chỉ mới đáp ứng được về cơ bản nội dung yêu cầu về thu gọn đầu mối quản lý trong mối tương quan giữa Tập đoàn với Chiến lược phát triển ngành dầu khí và với các đơn vị thành viên trong Tập đoàn. Trong thời gian tới, Tập đoàn và các đơn vị thành viên cần tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy, hoàn thiện các quy trình quy chế nội bộ phù hợp với các quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị và nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Theo PVN, trong năm 2018, mặc dù đà suy giảm của giá dầu đã chững lại, thậm chí có thời điểm tăng cao, nhưng sự tăng giá này không bền vững và bất ổn vì vậy, hoạt động cung cấp dịch vụ của các đơn vị trong Tập đoàn vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm sự nỗ lực của mình, một số đơn vị dịch vụ đã có các giải pháp tích cực để ứng phó với tình hình khối lượng công việc hạn chế và giá dịch vụ suy giảm, một số đơn vị khác cũng đẩy mạnh tìm kiếm đơn hàng, phát triển dịch vụ dầu khí ra nước ngoài và bước đầu đạt kết quả tích cực.

Mặc dù đứng trước những khó khăn, thách thức và chịu nhiều tác động khách quan đặc biệt là các hoạt động đầu tư, tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí còn hạn chế, khối lượng công việc ít, giá dịch vụ thấp..., tuy nhiên, PVN đã quyết tâm thực hiện tốt công tác phát triển lĩnh vực dịch vụ dầu khí theo mục tiêu của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 theo Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23.7.2015.

Nổi bật trong đó là việc tập trung rà soát từng dự án đầu tư tìm kiếm, thăm dò, thẩm định sản lượng và phát triển. Thực hiện kế hoạch tìm kiếm, thăm dò đối với các dự án khả thi, rủi ro thấp trên cơ sở tranh thủ giá dịch vụ dầu khí giảm để triển khai đầu tư các dự án được đánh giá tốt, bảo đảm gia tăng đủ trữ lượng đưa mỏ vào khai thác năm 2018 và những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong lĩnh vực khí, điện, chế biến dầu khí đã tranh thủ các yếu tố thuận lợi từ giá dầu thấp để phát huy tối đa công suất, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tích cực tuyên truyền để xã hội hiểu đúng những khó khăn, những đặc điểm về hoạt động của Tập đoàn, tạo dư luận đồng thuận, để cán bộ, công nhân viên và người lao động ổn định tư tưởng, thống nhất hành động để vượt qua khó khăn thách thức.

Còn nhiều thách thức

 Theo báo cáo của PVN, doanh thu dịch vụ toàn Tập đoàn năm 2018 đạt 199,5 nghìn tỷ đồng bằng 130% kế hoạch năm và chiếm tỷ trọng 31,83% trong tổng doanh thu toàn Tập đoàn, tăng 15% doanh thu so với năm 2017.

Trong nhiều năm qua, PVN luôn được đánh giá là tập đoàn kinh tế trụ cột hàng đầu đất nước, với vốn chủ sở hữu khoảng 19 tỷ USD, tổng tài sản khoảng 35 tỷ USD, 6 vạn cán bộ quản lý, chuyên gia giàu kinh nghiệm, kỹ sư trình độ cao, công nhân kỹ thuật lành nghề. Tầm quan trọng, vị trí, vai trò của ngành đã được khẳng định trong nhiều nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, PVN hiện đang gặp những khó khăn và thách thức lớn trong quản trị doanh nghiệp và đầu tư phát triển, thực hiện chỉ tiêu kế hoạch quan trọng trong Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 theo Nghị quyết số 41-NQ/TƯ ngày 23.7.2015 của Bộ Chính trị, đơn cử như mục tiêu gia tăng trữ lượng dầu khí không đạt. Đây là một mục tiêu quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững của PVN và quy mô phát triển của tất cả các lĩnh vực có liên quan như khai thác, công nghiệp khí, chế biến, điện, dịch vụ… Còn nhiều thách thức khác mang tính khách quan và chủ quan tác động đến sự phát triển của ngành hiện nay như tình hình biển Đông diễn biến phức tạp, chúng ta chưa chủ động được công tác tìm kiếm thăm dò ở khu vực nước sâu xa bờ, giá dầu thô giảm mạnh, nguồn vốn đầu tư gặp khó khăn, hệ thống chính sách, văn bản pháp quy vừa chậm được ban hành vừa thiếu tính ổn định, thống nhất, cụ thể và minh bạch, chưa có cơ chế chấp nhận hạch toán chi phí rủi ro đối với tìm kiếm thăm dò dầu khí… Bên cạnh đó, các chính sách, công cụ bảo hộ hợp lý trong xu thế toàn cầu hóa và hợp tác quốc tế sâu rộng như hàng rào kỹ thuật trong dịch vụ dầu khí… chậm được nghiên cứu ban hành, áp dụng và thực thi. Một số khó khăn vướng mắc, kiến nghị của ngành chậm được các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.


Cụm mỏ dầu khí Bạch Hổ

Các nghị quyết của Đảng, quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ các nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Vừa qua, khi tham gia đoàn khảo sát của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm việc tại PVN và một số đơn vị thành viên, các ĐBQH nhận thấy việc hoàn thiện thể chế cho ngành dầu khí theo tinh thần các nghị quyết của Đảng thực hiện rất chậm. Đây có lẽ là nút thắt lớn nhất vì quy mô hoạt động dầu khí từ thượng nguồn đến trung nguồn, hạ nguồn yêu cầu sự đồng bộ, hài hòa, thống nhất của nhiều luật từ Luật Dầu khí, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật Quản lý vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh… gắn với phân công, phân cấp quản lý và cơ chế chính sách thu hút các nguồn lực đầu tư vào phát triển dầu khí.

Trước tình hình đó, theo các chuyên gia, Nhà nước phải xác định dầu khí là một ngành kinh tế đặc biệt, ngành công nghiệp ưu tiên, do đây là ngành có tính chất thiết yếu quan trọng đối với quốc gia, gắn kết phát triển kinh tế - xã hội với an ninh quốc phòng, có tác động và ảnh hưởng lan tỏa đối với xu hướng phát triển của toàn ngành công nghiệp và cả nền kinh tế như: Giá trị gia tăng cao, làm nền tảng cho sự phát triển của KH - CN, có khả năng đi tắt, đón đầu về công nghệ, sử dụng công nghệ cao… Nên ngành dầu khí rất cần có các chính sách, cơ chế đặc thù riêng, phù hợp với yêu cầu ưu tiên tập trung nguồn lực để hình thành và phát triển một số ngành công nghiệp mạnh, có năng lực cạnh tranh quốc tế làm nền tảng để đất nước đi vào giai đoạn phát triển cao hơn ở giai đoạn tiếp theo. Trong đó có bảo đảm nguồn vốn để ngành dầu khí thực hiện các mục tiêu chiến lược, không chỉ vì những khó khăn, mất cân đối nhất thời của NSNN mà cắt giảm nguồn vốn đầu tư phát triển của Tập đoàn. Chỉ khi giải quyết rốt ráo, kịp thời những bất cập trên, chúng ta mới có thể thực hiện hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Trường Sơn