Cải thiện quy trình lựa chọn án lệ

08:54 | 26/04/2019
Ngày 25.4, tại Hà Nội, TANDTC đã tổ chức hội thảo Lấy ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo Nghiên cứu về quy trình tuyển chọn án lệ của Việt Nam và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP về án lệ.

Phát biểu khai mạc hội thảo Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình khẳng định, những ý kiến góp ý của các đại biểu sẽ là tư liệu tham khảo quan trọng cho TANDTC hoàn thiện, bảo đảm chất lượng của Báo cáo nghiên cứu về quy trình tuyển chọn án lệ tại Việt Nam và dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 03/2015/NQ-HDTP của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.

Với sự hỗ trợ về kỹ thuật của Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP), Nhóm nghiên cứu về quy trình tuyển chọn án lệ đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực tiễn thi hành Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP và đưa ra những khuyến nghị để cải thiện quy trình lựa chọn án lệ trong dự thảo Báo cáo nghiên cứu về quy trình tuyển chọn án lệ tại Việt Nam. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu này, TANDTC đã xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ. Cho đến nay, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã ban hành 26 án lệ, trên cơ sở Nghị quyết số 03/2015/NQ-HDTP. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả sau hơn 3 năm áp dụng Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP. Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, Nghị quyết cũng đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập như chưa có quy trình thông qua án lệ theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với những quyết định giám đốc thẩm mà Hội đồng Thẩm phán TANDTC thống nhất lựa chọn phát triển thành án lệ tại phiên tòa giám đốc thẩm; một số hướng dẫn của Nghị quyết còn chung chung dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau trong thực tiễn áp dụng, ví dụ xác định thế nào là “vụ việc tương tự” tại Khoản 2, Điều 8 của Nghị quyết; quy trình rà soát, phát hiện bản án, quyết định để đề xuất, phát triển thành án lệ còn rườm rà, phức tạp, chưa hiệu quả

Phát biểu tại hội thảo, Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam Caitlin Wiesen đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực cho các thẩm phán và cán bộ tòa án trong nỗ lực giải quyết những thách thức và bất cập trong quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ. Tất cả các thẩm phán cần áp dụng hiệu quả án lệ trong các bản án, quyết định của mình. Việc dự thảo bản án, quyết định của tòa án cũng cần được cải thiện để các thẩm phán khác có thể hiểu rõ lập luận dẫn đến các bản án, quyết định - Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam Caitlin Wiesen nhấn mạnh.

Tin và ảnh: Phạm Hải