Năng suất lao động ngành chế biến, chế tạo chỉ bằng 7% của Nhật Bản

09:51 | 26/04/2019
Đây là thông tin được nêu ra tại Hội thảo công bố Báo cáo năng suất và cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam phần 1: Ngành công nghiệp chế tạo, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) và Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) phối hợp tổ chức sáng nay.

Theo báo cáo, trong những năm gần đây, chỉ số cạnh tranh công nghiệp, xuất khẩu công nghiệp chế tạo và chỉ số lợi thế so sánh hiện hữu (RCA) của Việt Nam đã liên tục được cải thiện so với các nước trong khu vực. Trong một số chỉ tiêu (như tỷ lệ giá trị gia tăng trên giá trị đầu ra hoặc doanh thu và RCA), Việt Nam vượt trội so với Ấn Độ và Bangladesh. Trong các chỉ số hiệu suất công nghiệp chế biến, chế tạo khác, đặc biệt là năng suất lao động, Việt Nam tụt lại sau các nước so sánh. Năng suất lao động ngành chế biến, chế tạo của Việt Nam vẫn chỉ bằng khoảng 1/4 năng suất lao động của Trung quốc và Malaysia, 1/3 của Indonesia và Philippines,1/2 của Ấn Độ và Thái Lan, và chỉ bằng khoảng 7% của Nhật Bản và Hàn quốc vào năm 2015.

Từ những phân tích toàn diện về ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và năng suất, khả năng cạnh tranh của các tiểu ngành trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, Báo cáo khuyến nghị Việt Nam nên ưu tiên nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp tư nhân trong nước trong giai đoạn phát triển tiếp theo “như một phần không thể thiếu trong các cải cách về đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước” và chính sách thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Cụ thể, cần chuyển trọng tâm thu hút FDI từ số lượng sang chất lượng; gia tăng liên kết giữa các doanh nghiệp tư nhân trong nước và doanh nghiệp FDI; đồng thời phát triển hệ sinh thái, chuyển dịch lên các mức cao hơn trong các chuỗi giá trị địa phương và toàn cầu.

Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, bà Caitlin Wiesen, nhấn mạnh: “Nâng cao năng suất  của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và đổi mới sáng tạo là then chốt để Việt Nam có thể tránh được bẫy thu nhập trung bình và tiến tới đạt được tăng trưởng bao trùm. Chính phủ cần tạo điều kiện thuận lợi cho thử nghiệm và áp dụng cách làm mới đối với các doanh nghiệp tư nhân để có thể xác định các nút thắt cổ chai kìm hãm sự phát triển của mỗi tiểu ngành và có các hành động cụ thể nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi này”.

Đan Thanh