HĐND huyện Chương Mỹ giám sát tại xã Hòa Chính

00:01 | 10/05/2019
Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ vừa tiến hành giám sát tình hình thực hiện nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách và triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại xã Hòa Chính. Qua giám sát, Thường trực HĐND huyện đề nghị xã Hòa Chính cần tiếp tục chủ động khai thác các nguồn thu của địa phương, coi trọng trong sử dụng và quản lý đất công; cần tiếp tục đẩy mạnh hệ thống chăn nuôi và xây dựng các đề án chuyển đổi để có các khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư...
L. HUỲNH