Khảo sát công tác bảo quản, tu bổ các di tích lịch sử văn hóa

00:01 | 10/05/2019
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố vừa ban hành kế hoạch khảo sát công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa và công tác đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa thông tin, thể dục thể thao trên địa bàn thành phố từ năm 2016 đến nay. Theo đó, Ban VH - XH sẽ khảo sát các nội dung như: Việc quản lý sử dụng nguồn thu từ các di tích do thành phố quản lý; công tác tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích; việc xây dựng hồ sơ tư liệu về di tích; thực hiện số hóa trong quản lý hồ sơ di tích; công tác xã hội hóa việc đầu tư các thiết chế văn hóa thông tin, thể dục thể thao… Dự kiến thời gian khảo sát từ ngày 25.5 đến ngày 10.6.
P. LONG