Không để tình trạng xây xong rồi mới xử lý cưỡng chế

23:19 | 16/05/2019
UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn chỉ đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phải bảo đảm tất cả các công trình xây dựng được kiểm tra, xử lý kịp thời. Không để công trình vi phạm xây dựng hoàn thiện, đưa vào sử dụng, sau đó mới xử lý cưỡng chế. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về những vi phạm trật tự xây dựng phát sinh mới và kết quả xử lý đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng trên địa bàn quản lý.
P. LONG