Hà Giang: Đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt

23:38 | 20/05/2019

Tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị huyện Quang Bình) đã giám sát việc quản lý, khai thác sử dụng công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn và công trình thủy lợi trên địa bàn các xã Yên Thành, Vĩ Thượng, Bằng Lang và thị trấn Yên Bình. Qua giám sát cho thấy, một số công trình sau đầu tư chỉ phục vụ được người dân từ 2 - 3 năm đầu. Hiện, các công trình cơ bản không còn hiệu quả, do đầu nguồn không có nước dẫn đến các điểm xây bể chứa; một số công trình bị hư hỏng trong quá trình khai thác sử dụng… Người dân cũng kiến nghị với Tổ đại biểu HĐND tỉnh một số vấn đề như: Hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng một số kênh mương phục vụ tưới tiêu; tiếp tục đầu tư một số tuyến kênh mương nối với các đập có nước đã được đầu tư từ những năm trước; phối hợp tốt với người dân trong quá trình khảo sát địa điểm xây dựng cho phù hợp…

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của người dân, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, Đoàn giám sát đề nghị các xã trong quá trình tiếp nhận quản lý và sử dụng cần thường xuyên kiểm tra, duy tu bảo dưỡng; tăng cường phối hợp với các cơ quan của huyện và Sở NN - PTNT rà soát địa điểm để đầu tư xây dựng bảo đảm công trình sau đầu tư phát huy tốt công dụng phục vụ cho người dân; tuyên truyền để người dân cùng quản lý, sử dụng hiệu quả các công trình.

LAN PHƯƠNG