Kho bạc Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới

23:49 | 22/05/2019
Ngày 21.5 tại Quảng Ninh, Kho bạc Nhà nước (KBNN) và Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo tập huấn sửa đổi Thông tư 111/2016/TT-BTC và quy trình kiểm soát, thanh toán, ghi thu ghi chi tài khoản chỉ định của dự án ODA mở tại KBNN.

Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nguyễn Việt Hồng phát biểu tại hội thảo

Phó Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Việt Hồng cho biết, những năm qua, hệ thống KBNN đã quyết liệt triển khai đồng bộ và có hiệu quả nhiều giải pháp để cải cách, hoàn thiện các cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ, xây dựng nền tảng cơ sở pháp lý vững chắc, đầy đủ và đồng bộ cho việc cải cách, hiện đại hóa các chức năng, nhiệm vụ của KBNN; trong đó, có Nghị định 132/2018/NĐ-CP ngày 1.10.2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ –CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Để chuẩn bị các điều kiện sẵng sàng cho việc triển khai nhiệm vụ này, Cục Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính phối hợp với KBNN dự thảo sửa đổi Thông tư 111/2016/TT-BTC và làm việc với WB về việc mở tài khoản nguồn vốn ODA tại hệ thống KBNN, xây dựng quy trình và các công cụ phục vụ theo dõi, báo cáo theo yêu cầu của chủ đầu tư cũng như các nhà tài trợ.

Phó Tổng Giám đốc KBNN cũng nhấn mạnh vai trò của hệ thống KBNN, trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính Nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước được giao theo quy định của pháp luật, thực hiện việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển. Trong những năm qua, KBNN đã và đang nhận được sự hỗ trợ chặt chẽ từ WB và được WB đánh giá cao việc KBNN nỗ lực hoàn thiện các văn bản pháp lý cũng như tăng cường năng lực nguồn cán bộ trong hệ thống KBNN.


Toàn cảnh Hội thảo 

Đánh giá cao sự phối hợp nghiệt tình, trách nhiệm của KBNN trong việc tổ chức hội thảo cũng như đồng hành với WB trong nhiều năm qua, ông Fily Sissoko - Giám đốc, Khối Quản trị, Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, WB nhất trí nội dung chương trình làm việc và sự cần thiết sửa đổi Thông tư 111/2016/TT-BTC và quy trình kiểm soát thanh toán ghi thu ghi chi tài khoản chỉ định của dự án ODA mở tại KBNN nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn ODA. Ông đề nghị Ban soạn thảo có một kế hoạch cụ thể về hành động, cũng như lộ trình xây dựng, ban hành và WB luôn sẵn sàng phối hợp với KBNN Việt Nam triển khai thực hiện việc xây dựng và ban hành theo đúng quy định, từ đó giúp Chính phủ Việt Nam nâng cao xếp hạng tín nhiệm quốc gia, cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Các đại biểu đã trao đổi về những điểm mới sửa đổi cập nhật, bao gồm cả những chia sẻ về các vướng mắc khó khăn trong thực hiện trong thực tế, qua đó đóng góp trực tiếp những ý kiến xây dựng hoàn thiện quy định mới được sửa đổi bổ sung về quản lý nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Quy trình mở sử dụng tài khoản, kiểm soát thanh toán và ghi thu ghi chi tài khoản chỉ định của dự án ODA mở tại KBNN.

Đại diện của KBNN và WB ghi nhận, tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp xây dựng trách nhiệm mang tính thực tiễn cao của các đại biểu để xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách; đồng thời cũng mong muốn nhận được sự ủng hộ, cùng phối hợp tham gia hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thẩm quyền của các đơn vị quản lý. KBNN và Cục Quản lý nợ - Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính tiếp thu, tổng hợp toàn bộ vướng mắc để có hướng dẫn địa phương thực hiện được thuận lợi cũng như khẩn trương hoàn thiện sửa đổi Thông tư 111/2016/TT-BTC và các cơ chế khác có liên quan tới việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA để triển khai thực hiện giải ngân nguồn vốn ODA được thuận lợi, đúng quy định.

Vy Hương