Chính sách và cuộc sống

Thử “đổi vai”

07:46 | 23/05/2019
Tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội sáng qua, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt có một đề xuất khá thú vị: Chính phủ thử đóng vai địa phương và ngược lại, địa phương thử từ vị trí của Chính phủ nhìn xuống. Lý do là bởi, tiêu cực và sức ỳ trong bộ máy công quyền quá lớn, chỉ có thử “đổi vai” như vậy thì mới thấy vấn đề bất cập ở đâu để điều chỉnh. “Tôi đi nhiều địa phương, anh em chia sẻ, những công việc phải giải quyết trực tiếp ở cơ sở nếu “nóng” là... chết vì có làm thì hẳn sẽ có sai nên cần phải... “lạnh”, phải tỉnh”, ông Võ Trọng Việt nêu thực tế.

Đúng là tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” đã và đang trở thành một trong những lực cản lớn nhất khiến cho nhiều nỗ lực, quyết tâm cải cách, đổi mới từ Trung ương không đi vào cuộc sống được, hoặc vẫn được triển khai nhưng trong không ít trường hợp chỉ là triển khai trên... giấy, trên chủ trương chứ không phải là bằng hành động thực tế. Lâu nay, khi đề cập đến tình trạng này, một nguyên nhân thường hay được đề cập là do cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu chính quyền các cấp không làm tròn trách nhiệm của mình, không tận tâm, tận lực với chức trách được giao. Nhưng câu chuyện có chỉ đơn thuần như thế?

Điều khiến cán bộ, công chức e ngại là đôi khi họ cũng khó có thể trả lời rạch ròi câu hỏi, mình làm như vậy, quyết định như thế có đúng thẩm quyền hay không, có sai hay có nguy cơ bị sai hay không?

Lý do là bởi, câu chuyện phân cấp, phân quyền, ủy quyền giữa chính quyền trung ương và địa phương đã đặt ra từ mấy chục năm nay, đã được làm rõ qua từng giai đoạn hoàn thiện hệ thống pháp luật nhưng đến nay, tình trạng vừa chồng lấn, vừa bỏ trống chức năng, nhiệm vụ giữa các cấp chính quyền vẫn chưa được khắc phục triệt để. Bộ, ngành, Trung ương vẫn đang vươn cánh tay rất dài xuống hoạt động của các địa phương (cho dù ở nhiều luật chuyên ngành đã có quy định để hạn chế việc này). Ở chiều ngược lại, nhiều địa phương vẫn trông chờ sự chỉ đạo từ Trung ương, “xin” Trung ương từ chủ trương, cơ chế đến nguồn lực, dự án... Tính chủ động, sáng tạo của địa phương, nhất là chủ động trong việc đưa ra các quyết sách mang tính đột phá, thậm chí là “xé rào” để đưa địa phương phát triển còn hạn chế bởi ranh giới giữa đột phá và sai phạm vẫn khá mong manh.

Kể từ năm 2017, với việc ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 56/2017/QH14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và QH đã khẳng định quan điểm nhất quán về phân cấp, phân quyền giữa chính quyền trung ương và địa phương. Theo đó, Nghị quyết số 18 xác định: Phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực. Tiếp đó, Nghị quyết số 56 yêu cầu: Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương và giữa chính quyền cấp trên với chính quyền cấp dưới; giao quyền chủ động cho cấp dưới, gắn quyền hạn với trách nhiệm, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực hiệu quả… Tất nhiên, các quan điểm này muốn thực hiện được thì phải được thể chế hóa, cụ thể hóa thành các quy phạm cụ thể. Đó cũng là lý do vì sao việc sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương lần này lại được mong đợi đến vậy.

Dự luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương lần này chính là cơ hội để cụ thể hóa và hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền mạch lạc giữa Trung ương và địa phương, gắn với kiểm soát chặt chẽ việc thực thi quyền lực của từng cấp chính quyền. Chỉ có thiết lập một cơ chế minh bạch như vậy, bảo đảm một hành lang pháp lý “an toàn” cho việc thực hiện quyền lực của từng cấp chính quyền và trên cơ sở đó, thực thi nghiêm kỷ luật công vụ thì mới có thể chấm dứt được tình trạng “trên nóng dưới lạnh” của bộ máy công vụ!

Lam Anh