Vĩnh Long: Nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm về phòng, chống tham nhũng

22:51 | 23/05/2019

Giám sát công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại Sở TN - MT, GD - ĐT và UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận: Giai đoạn 2017 - 2018, công tác PCTN trên địa bàn được chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tích cực trên một số mặt công tác; đã ban hành Kế hoạch PCTN đến năm 2020 theo chương trình hành động của Chính phủ; chỉ đạo thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch hoạt động và kê khai minh bạch tài sản thu nhập; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho 188 cơ quan hành chính nhà nước, 634 đơn vị sự nghiệp trên địa bàn, đạt 100%. Bên cạnh đó, công tác CCHC tiếp tục được đẩy mạnh, đơn giản hóa TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp… Tuy nhiên, việc thực hiện các giải pháp PCTN có nơi chưa thường xuyên, đồng bộ; công tác giám sát, kiểm tra ở một số đơn vị, địa phương chưa được thường xuyên nên việc tham mưu lãnh đạo cùng cấp quản lý chưa kịp thời chặt chẽ…

Đoàn giám sát đề nghị các đơn vị thực hiện hiệu quả các giải pháp về PCTN, nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý và kết quả thu hồi tài sản liên quan; đôn đốc, thực hiện nghiêm các kết luận thanh, kiểm tra, kiểm toán nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm và chấn chỉnh công tác quản lý. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng đồng bộ CNTT trong QLNN; xử lý, ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp  giải quyết công việc…

HỮU TÀI