Lạng Sơn: Đẩy mạnh xã hội hóa công tác quản lý an toàn thực phẩm

22:51 | 23/05/2019
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2018 tại sở Y tế.

Theo báo cáo, thời gian qua ngành y tế đã tham mưu, ban hành số lượng lớn các văn bản chỉ đạo, điều hành về quản lý chất lượng ATTP; thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP các cấp; cấp, cấp lại trên 400 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, ký cam kết cho 1.407 cơ sở thuộc diện không phải cấp Giấy chứng nhận. Công tác kiểm soát nguy cơ mất ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm được đẩy mạnh; công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm được tăng cường… Tuy nhiên, lực lượng cán bộ quản lý ATTP còn ít về số lượng, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nguồn kinh phí đầu tư cho quản lý chất lượng ATTP ở mức thấp; tỷ lệ người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng hiểu và thực hành đúng về ATTP còn hạn chế…

Đoàn giám sát đề nghị ngành y tế tăng cường tuyên truyền tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động về ATTP; chú trọng nêu gương những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt quy định về ATTP; tiếp tục tham mưu kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác ATTP; đẩy mạnh xã hội hóa công tác quản lý ATTP; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về ATTP…

VIỆT LONG