Quảng Ninh và Ngân hàng Nhà nước dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2018

18:03 | 24/05/2019
Ngày 24.5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị.

Báo cáo kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho biết, kết quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của các bộ chia thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất, đạt kết quả chỉ số CCHC trên 80%, bao gồm 14 bộ, cơ quan ngang bộ. Nhóm thứ hai, đạt kết quả chỉ số CCHC từ trên 70% đến dưới 80%, gồm 4 bộ. Gía trị trung bình chỉ số CCHC của 18 bộ, cơ quan ngang bộ đạt được là 82.68%. Năm 2018 không có bộ nào có kết quả chỉ số CCHC dưới 70%. Tuy nhiên, chỉ có 8 bộ có chỉ số CCHC năm 2018 trên mức giá trị trung bình. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt chỉ số CCHC cao nhất với kết quả là 90.57%. Bộ Giao thông vận tải có kết quả thấp nhất với giá trị 75.13%.

Tuy vậy, kết quả xác định chỉ số CCHC năm 2018 cho thấy các bộ còn nhiều tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các nội dung công bố, công khai (thủ tục hành chính) TTHC và tỷ lệ TTHC được giải quyết đúng hạn theo quy định. Tỷ lệ điểm số đánh giá tác động cải cải cách TTHC qua điều tra xã hội học tiếp tục không cao. Tỷ lệ điểm số trung bình mà các bộ nhận được qua điều tra xã hội học ở mức 70.91%.

Báo cáo kết quả chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 cho thấy, tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước noic chung trong nước là 82,99%. Tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nằm trong khoảng 69,98%-97,88%. Như vậy, tỉnh có chỉ số hài lòng cao nhất là 97,88% và tỉnh có chỉ số thấp nhất là 69,98%, sự cách biệt xấp xỉ 28%. So với năm 2017, chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính nói chung cả nước năm 2018 tăng hơn 2%. Chỉ số hài lòng về 4 yếu tố gồm tiếp cận dịch vụ, thủ tục hành chính, công chức, kết quả dịch vụ cũng đều tăng so với năm 2017. Tuy nhiên, chỉ số hài lòng về yếu tố tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị giảm.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương sự cố gắng của các bộ, địa phương đã đạt được kết quả cao về CCHC năm 2018. Tuy nhiên, công tác CCHC thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế như công tác chỉ đạo điều hành của một số bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm đúng mức. Chưa thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính. Chưa tạo chuyển biến rõ rệt trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Việc thực hiện các chương trình cải cách hàng năm chưa hiệu quả.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị, các bộ, ngành, địa phương cần kiểm điểm lại việc thực hiện công tác CCHC trong thời gian qua, đề ra các biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kếm trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, khuyến khích nhân rộng cách làm mới, tạo động lực, thúc đẩy cải cách sử dụng hiệu quả kết quả chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính năm 2018. Có biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng cung ứng nhiệm vụ hành chính công cho người dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế trọng tâm là rà soát, hoàn thiện thể chế về kinh tế thị trường, thể chế về quản lý công chức, viên chức, về tổ chức bộ máy.

Tin và ảnh: Tuệ Anh