Tọa đàm Dân số và phát triển: Cơ hội và thách thức mới

Vì sao cần chuyển đổi định hướng công tác DS – KHHGĐ?

21:24 | 15/06/2019
Thực tiễn từ hoạt động lập pháp của Quốc hội tôi thấy, chúng ta chuyển đổi chính sách từ DS - KHHGĐ sang dân số phát triển như vậy là hơi chậm. Đất nước đang phát triển rất, nhiều vấn đề mới nảy sinh đặt ra đòi hỏi chúng ta phải chuyển đổi chính sách, vì vậy việc chuyển đổi là cần thiết để đáp ứng nhu cầu cuộc sống.


Ảnh: Duy thông

Thực ra, từ năm 1960 – 1963, chúng ta đã nhận thức được tình hình và triển khai chuyển hướng, từ năm 1980 mới triển khai mạnh cho đến nay, nghĩa là mất 40 - 50 năm để chúng ta chuyển đổi chính sách. Nếu từ đầu năm 2000 khi tỷ lệ sinh đạt xấp xỉ mức sinh thay thế, nếu chúng ta chuyển đổi chính sách dân số ngay lúc đó thì bây giờ sẽ ít hệ lụy hơn.

Giai đoạn hiện nay thách thức công tác dân số khác hơn rất nhiều so với trước đây. Giai đoạn đầu làm công tác dân số, chúng ta có Uỷ ban Quốc gia Dân số và và sinh đẻ có kế hoạch, đến năm 1985 đổi tên thành Uỷ ban Quốc gia Dân số và và Kế hoạch hóa gia đình là cơ quan hoạt động độc lập như cơ quan thuộc Chính phủ, điều phối cho các ngành. Sau này, chúng ta thu gọn lại thành Ủy ban DS – KHHGĐ, chỉ làm mỗi công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và trẻ em. Theo tôi nghĩ, đây là vấn đề không thể do một ngành phụ trách và đảm nhiệm được, bởi dân số phát triển là cả một lĩnh vực rất lớn. Do vậy chúng ta cần xây dựng tổ chức, bộ máy đúng việc, đúng người để có hiệu quả hơn.

Nguyễn Văn Tiên - nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội