Sổ tay

Chuyển biến đáng ghi nhận sau giám sát

08:43 | 07/07/2019
Theo thống kê của Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, trong 6 tháng đầu năm 2019, hệ thống thi hành án dân sự các cấp đã tổ chức thi hành xong 103 bản án, quyết định hành chính. Trong đó, đã tổ chức thi hành dứt điểm xong 58 bản án, quyết định (đạt tỷ lệ 68%) đối với 85 bản án, quyết định chuyển sang từ năm 2017; còn 27 bản án, quyết định hiện nay đang được tiếp tục tập trung tổ chức thi hành.

Đây là chuyển biến đáng ghi nhận của hệ thống cơ quan thi hành án dân sự sau kết quả giám sát của Ủy ban Tư pháp về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định của tòa án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND và UBND năm 2018. Theo nhận định của Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, sau khi Ủy ban Tư pháp có kết quả giám sát về công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính trong năm 2018, Chủ tịch UBND, UBND các cấp đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm mình trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính. Từ đó, tạo sự chuyển biến chung, thống nhất trong hệ thống hành chính về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính, bảo đảm thực hiện nguyên tắc hiến định.

Thực tế, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến thời gian qua việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định hành chính trở thành điểm nghẽn của công tác thi hành án hành chính. Bởi khi nhận thức của người đứng đầu địa phương chưa đúng, chưa đủ thì không thể tổ chức thực hiện được các quyết định hành chính. Ở các địa phương có giải pháp nâng cao chất lượng công tác ban hành các quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính của Chủ tịch UBND, UBND các cấp cũng như các cơ quan hành chính nhà nước thì sẽ hạn chế được những sai sót, vi phạm trong quá trình ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước tại địa phương, hạn chế phát sinh khiếu kiện; đồng thời có biện pháp xử lý trách nhiệm kịp thời đối với cán bộ, công chức tham mưu các quyết định hành chính, hành vi hành chính có sai phạm.

Ngoài ra, khi người đứng đầu cơ quan ý thức pháp luật đúng thì cũng sẽ hạn chế được tình trạng người đứng đầu hoặc người được ủy quyền không tham gia đối thoại, không tham gia phiên tòa xét xử vụ án hành chính theo triệu tập của tòa án. Đây là một trong những nguyên nhân khiến các vụ việc hành chính kéo dài, thông thường Chủ tịch UBND, UBND cử đại diện dự phiên tòa rồi về báo cáo lại, quyết định sau; hoặc người ban hành quyết định hành chính bị khiếu kiện không còn cơ hội giải trình, tiếp thu đối với nguyên đơn… do cử đại diện tham dự phiên tòa, hoặc đối thoại.

Từ thực tế này, bên cạnh các giải pháp về chuyên môn nghiệp vụ, sự phối hợp của các bộ, ngành địa phương; Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban Tư pháp tiếp tục thực hiện hoạt động giám sát theo thẩm quyền đối với việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Nguyễn Minh