Tăng cường kiểm tra, giám sát về chất lượng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số

20:58 | 17/07/2019

Đó là một trong những giải pháp được đưa ra tại Hội thảo" xây dựng đội ngũ cân bộ dân tộc thiểu số" do Ban tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Dân vận trung ương, Bộ Nội vụ tổ chức chiều ngày 17.7 tại Hà Nội. Báo cáo tình hình xây dựng đội ngũ công chức, viên chức người dân tộc thiểu số theo Nghị quyết 24-NQ/Tư ngày 12.3.2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX về công tác dân tộc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cho biết, trong thời gian qua, công tác đào tạo cán bộ, bồi dưỡng cân bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số đã đạt được những kết quả khích lệ, cụ thể đã có 50.969 lượt người được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ; 22.229 lượt người được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước, và 10.516 lượt người được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Tin học văn phòng... 

Nhìn chung, việc xây dựng quy hoach, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức người dân tộc thiểu số được triển khai đồng bộ, chất lượng và hiệu quả. Các chính sách ưu tiên, vận dụng linh hoạt tuỳ tình hình cụ thể của từng địa phương... Tuy nhiên, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điêu chỉnh về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức nói chung nhiều nhưng thiếu cụ thể, còn chậm so với yêu cầu thực tiễm hiện nay; công tác kiểm tra, báo cáo đánh giá việc thực hiện chính sách về công tác cán bộ dân tộc thiểu số chưa được chú trọng, thường xuyên nên chưa phản ánh, kiến nghị để kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức người dân tộc thiểu số chưa tương xứng với tỷ lệ dân số là người dân tộc thiểu số...

Để khắc phục tình trạng trên, nhiều ý kiến đề xuất: hàng năm cần có tổ chức đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số theo quy định; chính sách cử tuyển cần được nghiên cứu để mở rộng phạm vi mục tiêu đào tạo không chỉ đáp ứng cho các cơ quan nhà nước mà đào tạo nguồn nhân lực cho cả xã hội. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá về số lượng và chất lượng cân bộ, công chức người dân tộc thiểu số theo chức danh và xác định nhu cầu sử dụng, trên cơ sở đó tiếp tục xây dựng quy hoạch, kế hoạch cụ thể hàng năm; Nghiên cứu bổ sung các chế độ, chính sách ưu tiên thích hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số cho phù hợp với từng vùng, từng địa phương...

Tin và ảnh: Trần Hải