TP. Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

10:18 | 11/08/2019
Những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm của các cấp, ngành cùng sự nỗ lực của chính quyền địa phương trong thực hiện chương trình giảm nghèo, tình hình KT-XH trên địa bàn TP Phúc Yên đã có bước khởi sắc rõ nét, tỷ lệ giảm nghèo hằng năm đều giảm vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra; nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, từng bước nâng cao thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội địa phương.

Tạo động lực cho người nghèo

Là địa phương mới được chuyển từ xã lên phường, việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và giảm nghèo đã được lãnh đạo phường Nam Viêm rất quan tâm và chú trọng. Cụ thể, phường đã thành lập Ban chỉ đạo giảm nghèo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ban, ngành, đoàn thể ở khu dân cư để hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi nhằm phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Nhờ vậy, nhiều hộ đã thoát nghèo, không còn tái nghèo…

Điển hình như gia đình chị Đào Thị Đào (tổ dân phố Tân Tiến), chồng mất sớm, chị Đào tần tảo nuôi 4 người con đang tuổi ăn học. Do không có công việc ổn định, nên cái đói, cái nghèo cứ đeo bám mãi. ‘‘Song nhờ sự hỗ trợ của địa phương, gia đình được vay 80 triệu đồng và được tham gia tập huấn kiến thức về sản xuất nông nghiệp, chị đã đầu tư nuôi ngan, vịt, bò, nhờ đó, kinh tế cải thiện dần lên. Cũng vì được cán bộ địa phương tư vấn, giới thiệu, hiện nay, chị đã làm công nhân ở một doanh nghiệp trong thành phố với thu nhập ổn định. Năm 2018, gia đình chị Đào đã thoát nghèo, các con chị được học hành đầy đủ’’, chị Đào chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND phường Nam Viêm Nguyễn Thanh Xuân cho biết: Hiện nay, trên địa bàn phường còn 20 hộ nghèo tiếp cận đa chiều, chiếm 1,11% tổng số hộ; 21 hộ cận nghèo (chiếm 1,16%). Phường phấn đấu năm 2019 giảm còn 17 hộ nghèo (0,88%)... ‘‘Để đạt được mục tiêu trên, phường đã tổ chức phân loại, xác định nhu cầu hỗ trợ, tổ chức để hộ nghèo đăng ký phấn đấu thoát nghèo, từ đó, có giải pháp hỗ trợ tạo sinh kế, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo.

Bên cạnh đó, Phường đã giao nhiệm vụ cho mỗi đoàn thể trực tiếp phụ trách giúp đỡ 2 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo, động viên, khích lệ hộ nghèo khắc phục khó khăn, xóa bỏ tâm lý trông chờ và nêu cao tinh thần chủ động; triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế; tổ chức cho hộ nghèo tham gia tập huấn kiến thức khuyến nông, khuyến ngư, các mô hình kinh tế; hỗ trợ nhà ở, cây giống, vật tư sản xuất, tạo việc làm nhằm giúp hộ nghèo nâng cao thu nhập. Đối với những hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ, phường sẽ tập trung các nguồn lực chăm lo, giúp họ ổn định và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống’’, ông Xuân chia sẻ.

Hay như với Ngọc Thanh, nhờ sự đoàn kết, nỗ lực thông qua những mô hình, việc làm thiết thực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, nên đời sống vật chất, tinh thần của bà con trên địa bàn xã ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Theo chia sẻ của Chủ tịch UBND xã Lý Văn Lương, dựa trên những lợi thế của địa phương, xã đã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa khoa học kỹ thuật, cây, con giống mới vào sản xuất. Khuyến khích doanh nghiệp, hộ gia đình đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh bằng cách tạo điều kiện về vốn vay, thủ tục hành chính, mặt bằng; phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Hiện, toàn TP Phúc Yên còn 256 hộ nghèo (1,08%); trong đó, hơn 150 hộ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, hơn 100 hộ khó có khả năng thoát nghèo vì bệnh tật, khuyết tật. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều hộ nghèo thiếu kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng... Phó trưởng Phòng LĐ, TB và XH Thành phố Đỗ Đăng Cư chia sẻ, thành phố xác định điều quan trọng nhất là giúp hộ nghèo xác định mục tiêu tự mình cần phải thoát nghèo; tiếp đó là tìm hiểu, hỗ trợ người nghèo những ‘‘phương tiện’’ để họ có thể thoát nghèo bền vững. ‘‘Thành phố đã chỉ đạo các xã, phường rà soát, điều tra, phân loại các nguyên nhân dẫn đến nghèo; tạo mọi điều kiện giúp hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, Mặt trận tổ quốc và các hội, đoàn thể quan tâm, giúp đỡ hội viên nghèo thông qua việc tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, nhu cầu của họ để tìm giải pháp giúp đỡ’’, ông Cư chia sẻ.


Người dân tích cực tham gia sản xuất phát triển kinh tế

100% hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn ưu đãi

Thực tế, với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách về công tác giảm nghèo đồng thời thường xuyên rà soát nguyên nhân nghèo để có sự hỗ trợ phù hợp, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau” giúp TP Phúc Yên đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo chung của tỉnh. Trên cơ sở đó, TP cũng đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2019 giảm được 50 hộ nghèo…

Chủ tịch UBND TP Đoàn Văn Tiến cho biết: Để đạt được mục tiêu đó, thành phố tập trung tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội từ thành phố tới các xã, phường; đa dạng hóa nguồn huy động vốn để triển khai chương trình, đề án giảm nghèo; thực hiện các biện pháp hỗ trợ hộ nghèo thiếu đất sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế khu vực phi nông nghiệp, lựa chọn cây, con giống phù hợp, hiệu quả, năng suất cao; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, triển khai đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ người nghèo.

Bên cạnh đó, thành phố phấn đấu giải quyết cho 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi; thực hiện hỗ trợ về giáo dục cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho 100% học sinh, sinh viên con hộ nghèo, người nghèo;cấp miễn phí thẻ BHYT cho 100% hộ nghèo, cận nghèo; tổ chức dạy nghề ngắn hạn cho lao động thuộc hộ nghèo có nhu cầu với ngành nghề phù hợp; trang bị kiến thức giúp người nghèo phát triển kinh tế, đồng thời giúp người nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống.

HẢI PHONG