Đối thoại giải quyết các vấn đề nổi cộm

07:55 | 13/11/2019
Làm việc với Thị ủy Sơn Tây về công tác bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2019 trên địa bàn, Đoàn giám sát Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: Để làm tốt hơn nữa công tác này, Thị ủy cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến rõ hơn trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chú trọng rà soát, nắm tình hình, nhất là đối thoại với nhân dân để giải quyết các vấn đề nổi cộm, mâu thuẫn trong nội bộ ngay tại cơ sở (nếu có); tăng cường tiếp dân, lắng nghe, tiếp thu các vấn đề từ cơ sở. Từ đó, chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp, đông người.

Tích cực đấu tranh chống những luận điệu sai trái

Theo Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán: Nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo, triển khai được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, với nỗ lực của các thành viên Ban chỉ đạo và các cấp, các ngành, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới đã có những chuyển biến tích cực, tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy cũng thừa nhận: Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện ở một số đơn vị, cấp ủy có lúc, có nơi còn chưa được quan tâm đúng mức; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường còn chưa chặt chẽ. Một số vụ việc dân sinh bức xúc chưa được quan tâm giải quyết dứt điểm dẫn đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự…


Lãnh đạo Thị ủy Sơn Tây báo cáo tình hình thực hiện Chương trình 05 của Thành ủy
Ảnh: Khánh Duy

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng lưu ý những năm gần đây, một số tổ chức phản động lợi dụng các tra ng mạng xã hội phát tán nhiều thông tin xuyên tạc, vì vậy cần có giải pháp đấu tranh với các luận điểm sai trái đó. Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy cũng cho rằng: Trang mạng có nhiều thông tin nói xấu, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nếu chúng ta không chủ động phản bác thì rất nguy hiểm, gây những ảnh hưởng rất lớn đến an ninh. Vì vậy, việc tổ chức Diễn đàn của thị xã Sơn Tây định hướng dư luận phản bác lại những luận điểm sai trái là điểm mới cần được nhân rộng.

Về vấn đề này, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Nguyễn Quốc Vinh cho biết: Khi có những vụ việc đấu tranh đột xuất, vấn đề “nóng” diễn ra trên địa bàn, Ban Tuyên giáo Thị ủy phân công lực lượng phản ánh kịp thời, tham gia tương tác trên không gian mạng về sự kiện lớn, vụ việc “nóng”. Vì vậy, đã nắm bắt, làm tốt công tác tuyên truyền định hướng cho nhân dân, ổn định tư tưởng, bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực mới nên vẫn còn lúng túng.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trước tình trạng một số lực lượng thù địch lợi dụng tôn giáo kích động làm phức tạp tình hình an ninh trật tự, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Bùi Tuấn Ngọc cho rằng, thị xã cần quan tâm hơn nữa đến những hoạt động tôn giáo trên địa bàn, thường xuyên phát động phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc để nâng cao ý thức tố giác tội phạm trong nhân dân. Cũng liên quan đến vấn đề an ninh, theo Giám đốc Sở Tư pháp Ngô Anh Tuấn: Những vụ việc phát sinh tuy không nhiều, nhưng nếu không được hòa giải để giải quyết dứt điểm sẽ nảy sinh những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Vì vậy, Thị ủy cần đầu tư về nguồn lực, cơ sở vật chất, biện pháp hướng dẫn cụ thể tại cơ sở khi phát sinh có thể giải quyết ngay từ địa phương.

Liên quan đến vấn đề này, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Hà Việt Phong cho biết: Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của người dân được Thị ủy đặc biệt quan tâm. Điển hình như vấn đề ô nhiễm môi trường tại Khu xử lý rác thải Xuân Sơn, người dân thường xuyên tổ chức ngăn chặn xe chở rác vào khu xử lý. Lãnh đạo thị xã đã chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng. Bên cạnh đó, Trưởng ban Dân vận Thị ủy kiến nghị thành phố quan tâm giải quyết những vướng mắc của 6 hộ dân còn lại tại bãi rác Xuân Sơn để khởi công Nhà máy Đốt rác nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm hiện nay.  

Đối với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, Trưởng ban Dân vận Thị ủy thị xã chia sẻ: MTTQ thị xã đã cùng với các đoàn thể tham gia chương trình 05 của Thành ủy rất tích cực, cùng ngành công an đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc với rất nhiều mô hình hiệu quả như: Quản lý các đối tượng tù tha, hoặc sau cai nghiện ở cộng đồng dân cư, trong đó đã có những trường hợp sau cai nghiện được vay vốn để sản xuất từ Ngân hàng Chính sách xã hội; mô hình Họ giáo tự quản về an ninh trật tự, trong đó các họ giáo ở đồng bào Công giáo; mô hình Tự quản về an ninh trật tự, động viên nhân dân lắp đặt camera giám sát an ninh. 

Để làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Thị ủy Sơn Tây tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến rõ hơn trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chú trọng rà soát, nắm tình hình, nhất là đối thoại với nhân dân để giải quyết các vấn đề nổi cộm, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay tại cơ sở (nếu có); tăng cường tiếp dân, lắng nghe, tiếp thu các vấn đề từ cơ sở, người dân. Từ đó, chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp, đông người...; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng địa phương vững mạnh về chính trị, ổn định, an toàn về quốc phòng, an ninh.

KHÁNH DUY