An Giang: Bảo đảm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh  

Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND tỉnh vừa làm việc với Sở Y tế, Sở GD - ĐT về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đánh giá, các đơn vị đã tích cực, chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với dịch bệnh; xây dựng kế hoạch hoạt động truyền thông phòng, chống bệnh. Các đơn vị y tế trách nhiệm cao trong việc sẵn sàng ứng phó với dịch; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tại cửa khẩu trong phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát người qua lại biên giới, thường xuyên kiểm tra môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý khử khuẩn vệ sinh môi trường. Ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên, cha mẹ học sinh nắm vững tầm quan trọng của công tác phòng, chống dịch bệnh; xây dựng các phương án xử trí các tình huống diễn biến của bệnh Covid-19 và dịch bệnh mùa đông xuân có thể xảy ra trong trường học... Đoàn khảo sát đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường truyền thông về nguy cơ và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh; rà soát việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế bảo đảm phục vụ tốt cho phòng, chống dịch bệnh...

VŨ HÙNG