Bắc Giang: Tăng cường tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề 

Xem với cỡ chữ

Theo đánh giá tại phiên họp thường kỳ mới đây của Thường trực HĐND tỉnh: Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh được tổ chức thành công, thông qua nhiều nghị quyết hợp lòng dân. Tuy nhiên, chất lượng một số báo cáo của UBND tỉnh chưa cao; văn bản trả lời chất vấn tại kỳ họp của một số Giám đốc, thủ trưởng các ngành còn chung chung, giải pháp thực hiện chưa cụ thể, rõ ràng; ít có ý kiến trao đổi, thảo luận các nội dung dự thảo nghị quyết; một số nội dung thảo luận tại hội trường còn hạn chế... Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh đề nghị UBND tỉnh nâng cao chất lượng các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức nhiều cuộc TXCT chuyên đề, đi sâu trao đổi với cử tri những vấn đề mới, thiết thực liên quan trực tiếp đến cử tri, địa phương; tăng cường trao đổi, quán triệt, đôn đốc, nhắc nhở đại biểu thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình...

SƠN NGUYÊN