Bắc Ninh: Bầu bổ sung Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh  

Xem với cỡ chữ
Ngày 14.11, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh: Kỳ họp lần này sẽ xem xét, thông qua các nghị quyết về công tác nhân sự. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra.  

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Tử Quỳnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh do nghỉ chế độ. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Nguyễn Hương Giang do chuyển công tác khác. Đồng thời, miễn nhiệm với chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Quốc Chung. Tại kỳ họp, HĐND cũng tiến hành bầu ông Nguyễn Quốc Chung Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh nhận nhiệm vụ mới với chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa XVII, và bà Nguyễn Hương Giang giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh với 100% đại biểu có mặt tán thành.


Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND Nguyễn Quốc Chung

HĐND cũng tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách đối với ông Nguyễn Đức Lợi do chuyển công tác khác, đồng thời miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội và bầu chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách đối với bà Dương Thị Thanh Huyền.


Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung phát biểu nhận nhiệm vụ mới

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung khẳng định: để xứng đáng với sự tín nhiệm của các đại biểu, cử tri và nhân trong tỉnh, trên cương vị mới sẽ nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, kế thừa những kinh nghiệm quý của các đại biểu tiền nhiệm, cùng với tập thể Thường trực HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, chức năng của cơ quan quyền lực nhà nước góp phần phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội tại địa phương.

Phan Phương