Chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bản lĩnh và khát vọng của người Dầu khí đã được thể hiện 

Xem với cỡ chữ
Trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) như một con tàu biển chạy hết tốc lực, đè muôn lớp sóng để đi tới một chân trời mới. Song, từ đầu năm 2015, Tập đoàn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn bao gồm cả từ khách quan và chủ quan. Con tàu to lớn đó đã có lúc như mắc cạn.

Bình tĩnh, tự tin với quyết sách phù hợp

Giá dầu thô liên tiếp giảm sâu và giữ ở mức thấp, thậm chí có thời điểm như vào đầu năm 2020, giá dầu còn xuống mức "âm" do thị trường dầu mỏ trên thế giới đảo lộn, nhiều công ty khai thác phá sản, hàng loạt các dự án lớn của ngành dầu khí trên thế giới phải dừng, giãn tiến độ…

Một điều đáng buồn đó là hàng loạt cán bộ chủ chốt của Tập đoàn mắc sai phạm và bị xử lý pháp luật đã gây tổn thất nặng nề về tư tưởng, làm giảm uy tín của tập đoàn. Tinh thần người lao động có nơi, có lúc sa sút, thậm chí hoang mang. Văn hóa dầu khí đã bị mai một, thậm chí là đã mất ở một số đơn vị. Trong tình hình khó khăn bộn bề nhưng Đảng bộ và tập thể lãnh đạo PVN đã bình tĩnh, tự tin và có những giải pháp, chủ trương và quyết sách phù hợp.

Niềm vui của cán bộ công nhân viên ngành dầu khí khi phát hiện mỏ dầu mới

PVN đã tập trung vào 3 nhóm giải pháp mà trước hết là tập trung quyết liệt đổi mới và nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp. Đây được xác định là một trong những khâu đột phá trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn. Xuất phát từ nhu cầu của Tập đoàn đồng thời thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo công tác tái cơ cấu bộ máy điều hành PVN. Việc thay đổi, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân sự và tinh gọn từ 33 đầu mối xuống còn 18 đầu mối bước đầu đã nâng cao vai trò và hiệu quả của Bộ máy điều hành PVN, phù hợp với yêu cầu tình hình mới, đáp ứng mục tiêu phát triển của PVN trong các giai đoạn tiếp theo. 

Việc làm này đã gây ra xáo trộn lớn trong tổ chức, có tác động không nhỏ tới tâm tư tình cảm của nhiều cán bộ, công nhân viên. Song, điều rất đáng mừng là cán bộ lãnh đạo các cấp và người lao động dầu khí đều nhận thấy việc cần thiết phải tái cơ cấu bộ máy quản lý và đổi mới công tác điều hành là yếu tố sống còn của Tập đoàn Dầu khí. Nhờ đó, việc tái cơ cấu đã được thực hiện khá suôn sẻ, không có những hiện tượng gây mất đoàn kết nội bộ, không xảy ra hiện tượng khiếu kiện vượt cấp.

Công tác điều động và luân chuyển cán bộ được quan tâm thực hiện, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có triển vọng, cán bộ trong diện quy hoạch được rèn luyện trong thực tiễn và tránh tình trạng khép kín trong công tác cán bộ. Tập đoàn đã tích cực điều động, luân chuyển những cán bộ trẻ trong quy hoạch từ Tập đoàn xuống các đơn vị cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng thực tiễn và điều động những cán bộ có kinh nghiệm thực tế từ đơn vị cơ sở, từ các liên doanh với nước ngoài về giữ các chức vụ lãnh đạo trong cơ quan Tập đoàn và các tổng công ty lớn. 

Tiếp đó, Tập đoàn đã xây dựng và phê duyệt Chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2035. Tăng cường củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác đào tạo của Trường Cao đẳng Dầu khí theo hướng đạt chuẩn quốc gia và khu vực; đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo liên kết của Trường Đại học Dầu khí; đẩy mạnh đào tạo nâng cao ở Viện Dầu khí Việt Nam với mục tiêu chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển bền vững của Tập đoàn. 

Là Tập đoàn kinh tế, khoa học kỹ thuật cao, nên việc đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ có ý nghĩa sống còn và quyết định hiệu quả hoạt động trong tất cả 5 lĩnh vực chủ yếu. Hoạt động khoa học công nghệ luôn gắn liền với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong tất cả các lĩnh vực hoạt động như tìm kiếm thăm dò và khoan - khai thác dầu khí; hóa - chế biến dầu khí và khí; kinh tế quản lý dầu khí; điện; an toàn và bảo vệ môi trường. Hàng năm, Tập đoàn đã đầu tư kinh phí chi cho công tác nghiên cứu khoa học để thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ, bao gồm các nghiên cứu về đánh giá tiềm năng triển vọng dầu khí phục vụ cho công tác gia tăng trữ lượng, nghiên cứu chế tạo, nghiên cứu định hướng và đặc biệt là nghiên cứu ứng dụng để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giếng KB-2X tại Lô 114

Khẳng định vai trò nòng cốt, chủ lực

Mục tiêu của Đảng bộ Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, phát triển Tập đoàn với vai trò nòng cốt, chủ lực, đầu tàu, có tiềm lực mạnh về tài chính và trình độ khoa học công nghệ tiên tiến; có sức cạnh tranh cao, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển ngành dầu khí. Tập trung phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính như tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, công nghiệp khí, chế biến dầu khí, công nghiệp điện khí và năng lượng tái tạo, dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn; gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Đây cũng là thời kỳ Tập đoàn phải bám sát xu thế phát triển kinh tế - kỹ thuật - công nghệ của thế giới, chiến lược phát triển đất nước, chủ động thích nghi với các hiệp định thương mại tự do, hiệp định kinh tế mới; tăng cường năng lực dự báo, quản trị rủi ro; ứng phó có hiệu quả các biến động, bất định; đối diện với suy thoái, khủng hoảng kinh tế toàn cầu do đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; hòa bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn trên biển Đông đứng trước thách thức, nguy cơ lớn. 

Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định phải tập trung lãnh đạo làm tốt những nhiệm vụ và giải pháp cơ bản. Cụ thể như thực hiện tái cơ cấu toàn diện PVN và các đơn vị thành viên; tiếp tục cải cách, đổi mới, áp dụng các phương thức quản trị tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính; tiếp tục đề xuất kiến nghị nhà nước hoàn thiện cơ chế tài chính phù hợp với mô hình phát triển doanh nghiệp của ngành Dầu khí nhằm huy động được mọi nguồn lực, phát huy tối đa thế mạnh của Tập đoàn quốc gia.

Đồng thời phải xây dựng văn hóa trong chính trị, làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi hoạt động của Đảng, tạo môi trường cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, giữ gìn đạo đức, phẩm chất, lối sống. Tuyên truyền, vận động, giáo dục nhận thức, tổ chức tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trong tái tạo văn hóa Petrovietnam của cán bộ công nhân viên. Nhận diện, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung hệ thống giá trị văn hóa Petrovietnam và các quy định liên quan. Xây dựng môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp, lành mạnh, ý thức trách nhiệm cao, đoàn kết, gắn bó; nâng cao vai trò nêu gương của lãnh đạo. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tuyên dương khen thưởng việc thực hiện Văn hóa Petrovietnam.

Với những gì mà đảng viên, cán bộ và người lao động dầu khí đã vượt qua, trong đó vượt qua cả chính mình, có thể hoàn toàn tin tưởng giai đoạn 2020 - 2025 sẽ mở ra một chương mới cho sự phát triển của Tập đoàn. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ đứng vững và xứng đáng là Tập đoàn kinh tế chủ lực của đất nước.

Nguyễn Như Phong