Báo Đại biểu Nhân dân là cầu nối giữa Quốc hội và cử tri