Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh:

Bảo đảm sự hài lòng của người dân 

Xem với cỡ chữ
Bám sát chỉ tiêu được giao, năm 2018 Bảo hiểm Xã hội TP Hồ Chí Minh đã tập trung mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp. Với những nỗ lực và những kết quả đáng ghi nhận, BHXH TP Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Hơn 2,3 triệu người tham gia BHXH

Theo thống kê của BHXH TP Hồ Chí Minh, tính đến 31.12.2018, TP Hồ Chí Minh có 2.339.890 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 139.189 người so với năm 2017, tham gia BHYT 7.214.323 người, tăng 416.160 người; tham gia BHTN 2.243.790 người, tăng 52.589 người; tham gia BHXH tự nguyện 5.440 người, giảm 4.238 người. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 86,46%, vượt 1,86% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; đồng thời vượt 1,26% so với Nghị quyết số 35 của HĐND thành phố. Tổng số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là 58.708.390 triệu đồng, tăng 14% so với năm 2017 và đạt 101,34% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao; số nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là 1.815.322 triệu đồng, chiếm tỷ lệ nợ 1,85% so với kế hoạch thu, giảm so với cùng kỳ năm trước là 1,78%.


Giám đốc BHXH TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mến

Giám đốc BHXH TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mến cũng cho biết, BHXH thành phố đã tổ chức ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với 178 đơn vị; 144 trạm y tế xã phường đã được triển khai khám chữa bệnh BHYT thông qua việc ký kết hợp đồng giữa cơ quan BHXH với bệnh viện tuyến quận, huyện. Đồng thời, BHXH thành phố cũng tiếp nhận, xử lý 10.106 hồ sơ thanh toán trực tiếp; tiếp nhận 6.235 hồ sơ giám định trực tiếp cho các tỉnh; cấp 2.422 giấy chứng nhận không cùng chi trả cho người tham gia BHYT. Giải quyết 1.963.454 lượt chế độ chính sách trong năm, trong đó giải quyết chế độ hàng tháng cho 10.784 người; chế độ 1 lần 115.464 người; chế độ ngắn hạn 1.685.656 lượt; giải quyết thất nghiệp 151.550 người; trợ cấp hàng tháng hưu và trợ cấp hàng tháng là 219.152 người.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền cũng được chú trọng, thông qua việc tích cực đối thoại, đàm thoại với công nhân tại khu công nghiệp, khu chế xuất; tuyên truyền trực tiếp xuống khu phố, tổ dân phố; tuyên truyền trực quan trên xe buýt, lắp đạt pano áp phích, tờ rơi; tổ chức viết tin bài, trả lời bạn đọc trên trang thông tin điện tử.

Bảo đảm quyền lợi

Đánh giá cao những kết quả hoạt động của BHXH thành phố đạt được, đặc biệt là sự nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức của BHXH TP Hồ Chí Minh trong việc hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu được giao, lãnh đạo BHXH Việt Nam cho rằng, năm 2019, BHXH TP Hồ Chí Minh cần tiếp tục nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao. Đồng thời, BHXH thành phố cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những đơn vị vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT; phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Thành phố, các sở, ngành liên quan để thanh tra ngay từ đầu năm 2019 nhằm giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, qua đó bảo đảm quyền lợi người lao động.

Bên cạnh đó, BHXH TP Hồ Chí Minh cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, đơn vị khi đến giao dịch. Đặc biệt, cần đẩy mạnh công tác truyền thông, đổi mới cách thức truyền thông để làm sao để người dân hiểu, để tự nguyện tham gia.

Năm 2019, BHXH TP Hồ Chí Minh đã chủ động đề ra các giải pháp để giảm nợ đọng BHXH, trong đó tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành quy định về BHXH, BHYT; tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện hành vi vi phạm và xử lý theo đúng quy định. Giám đốc BHXH TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mến cho biết, BHXH TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu cán bộ trực tiếp đôn đốc thu BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp nợ, không để phát sinh nợ mới; tăng cường thanh tra chuyên ngành đột xuất và xử phạt vi phạm hành chính. BHXH thành phố cũng chủ động gửi thông báo kế hoạch kiểm tra, thanh tra đến các đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT để khắc phục nợ trước khi ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra.

Trương Ngọc