Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới 

Xem với cỡ chữ
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) vừa tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động và bổ nhiệm ông Phạm Bảo Lâm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) BHTGVN.
https://b.f9.photo.talk.zdn.vn/3030530329290134429/b5ff47c5a1265d780437.jpg

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú trao Quyết định cho Tân Chủ tịch HĐQT BHTGVN Phạm Bảo Lâm

Theo đó, ông Đặng Văn Tuyên - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Bảo Lâm - Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ thuộc Ngân hàng Nhà nước giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị BHTGVN.

Cùng với đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng công bố Quyết định chỉ định bổ sung ông Phạm Bảo Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị BHTGVN vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy BHTGVN nhiệm kỳ 2015-2020.

https://b.f7.photo.talk.zdn.vn/4056799782412252265/a95d2690c473382d6162.jpg

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú phát biểu

Giao nhiệm vụ cho Tân Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN, cũng như Ban lãnh đạo và toàn hệ thống BHTGVN, ông Đào Minh Tú – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc thường trực NHNN yêu cầu rà soát, hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển BHTGVN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 để báo cáo NHNN trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành; tổng kết quá trình thi hành Luật BHTG để có căn cứ đề xuất sửa đổi, bổ sung, nâng cao hiệu quả bảo vệ người gửi tiền và bảo đảm an toàn hệ thống trên cơ sở tầm nhìn dài hạn, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho hoạt động BHTG trong nhiều năm tiếp theo, đặc biệt trong việc tham gia có hiệu quả vào quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD; tiếp tục  hoàn thiện thủ tục về việc nâng hạn mức trả tiền bảo hiểm để Thủ tướng Chính phủ ban hành, qua đó bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người gửi tiền; nghiên cứu đề án Phí BHTG trên cơ sở rủi ro… Đối với các hoạt động nghiệp vụ, BHTGVN cần tiếp tục triển khai có hiệu quả thu phí BHTG, kiểm tra, giám sát tổ chức tham gia BHTG, nâng cao năng lực tài chính, sử dụng tốt nguồn quỹ kết dư; đồng thời, cần tăng cường công tác truyền thông chính sách BHTG để nâng cao niềm tin người gửi tiền. Bên cạnh đó, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cũng yêu cầu BHTGVN quan tâm đào tạo, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ để có thể đáp ứng được những yêu cầu chuyên môn ngày một cao hơn trong tương lai. Tiếp tục củng cố, ổn định tổ chức, tinh gọn bộ máy, xây dựng tập thể đoàn kết, nhất trí vì mục tiêu chung.

https://b.f3.photo.talk.zdn.vn/2484126561929443177/2a7fcfc92a2ad6748f3b.jpg

Tân Chủ tịch HĐQT BHTGVN Phạm Bảo Lâm phát biểu

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Bảo Lâm cam kết sẽ cùng tập thể BHTGVN triển khai tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là những nội dung đã được Phó Thống đốc Thường trực nhấn mạnh.

Trong quá trình công tác, ông Phạm Bảo Lâm từng giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước.

Đức Kiên