Bảo hiểm y tế đạt gần 90% tỷ lệ bao phủ 

Xem với cỡ chữ
Trong 10 tháng năm 2019, kết quả số người tham gia Bảo hiểm Xã hội bắt buộc trên địa bàn Thủ đô đạt 97,83% kế hoạch, trong đó số người tham gia Bảo hiểm y tế đạt hơn 6,9 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,4% dân số. Theo kế hoạch, BHXH TP Hà Nội đặt mục tiêu số người tham gia BHXH, BHTN đạt 90% số người thuộc diện tham gia; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 88,2% dân số.