Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025 

Xem với cỡ chữ
Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, sáng 15.8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Anh lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc. Các đại đã biểu quyết thông qua nghị quyết với quyết tâm xây dựng Kỳ Anh phát triển nhanh, bền vững, sớm đạt huyện nông thôn mới.

Dự Đại hội có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng, các Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy: Võ Hồng Hải, Trần Báu Hà, Phan Cao Thanh, Hà Văn Hùng, Nguyễn Thị Nữ Y, Nguyễn Hồng Lĩnh, Dương Tất Thắng…  cùng 239 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 5600 Đảng viên trong toàn huyện.

Trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị trước Đại hội, Bí thư Huyện ủy Trần Đình Gia khẳng định, trong nhiệm kỳ qua dù gặp những khó khăn nhất định, đặc biệt là sau điều chỉnh địa giới hành chính, nhưng với quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, nỗ lực, khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ được sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh nên Đảng bộ và Nhân dân huyện Kỳ Anh đã đạt được kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Ban chấp hành Đảng bộ Huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
Ban chấp hành Đảng bộ Huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt hơn 6,455 nghìn tỷ đồng, tăng 49,2% so với năm 2015; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 767,3 tỷ đồng, tăng bình quân 11,34%/năm, tăng 29% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,5 triệu đồng/năm, tăng 13,8 triệu đồng so với năm 2015.

Ngành nông nghiệp tăng trưởng khá, giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp ước đạt 1.873,4 tỷ đồng, tăng 26,7% so với năm 2015, tăng bình quân 5,3%/năm. Kỳ Anh đã hình thành sản phẩm chủ lực phù hợp với điều kiện vùng sinh thái địa phương. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt những kết quả tích cực. Đến nay, toàn huyện đạt 359 tiêu chí, bình quân 17,95 tiêu chí/xã, tăng 92 tiêu chí so với năm 2015; có 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn. Thương mại - dịch vụ tăng giá trị sản xuất bình quân 10,7%/năm, ước giá trị đạt 1.980,8 tỷ đồng. Du lịch có bước phục hồi sau sự cố môi trường biển...

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Kỳ Anh đã thực hiện nghiêm túc, bài bản việc kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng và hệ thống chính trị từ xã đến huyện. Bổ sung, điều chỉnh quy chế hoạt động cấp ủy, đảm bảo nguyên tắc của Đảng gắn đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ và có nhiều đổi mới, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp cả về lý luận và thực tiễn cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Kỳ Anh đề ra một số chỉ tiêu quan trọng như: tốc độ tăng giá trị sản xuất theo giá so sánh trên 14%/năm; thu ngân sách trên địa bàn 370 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên 12.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người từ 65 – 70 triệu đồng/năm.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Báu Hà phát biểu chỉ đạo Đại hội
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Báu Hà phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác của Ban thường vụ Tỉnh ủy tại địa phương Trần Báu Hà ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân huyện Kỳ Anh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bước vào nhiệm kỳ mới, huyện Kỳ Anh đang đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi mà các địa phương khác khó có được, nhất là diện tích đất đai rộng lớn, có đủ 3 vùng sinh thái. Có lợi thế về giao thông vận tải với nhiều tuyến đường quan trọng đi qua; là địa phương nằm trong vùng quy hoạch Nam Hà Tĩnh – Bắc Quảng Bình, gắn kết với trung tâm động lực phát triển kinh tế của tỉnh là KKT Vũng Áng... Với những tiềm năng và lợi thế đó, Trưởng ban Nội chính Trần Báu Hà cho rằng huyện Kỳ Anh phải vươn lên mạnh mẽ, phấn đấu trở thành huyện có kinh tế - xã hội phát triển, nằm trong tốp dẫn đầu của tỉnh.

Để làm được điều đó, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Kỳ Anh phải thường xuyên chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là thực hiện dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý quy hoạch, huy động và đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, phát huy nội lực để nhanh chóng xây dựng kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, sớm đưa huyện đạt chuẩn. Phát huy lợi thế về đất đai của 3 vùng sinh thái, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng KHKT, hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất, năng cao giá trị gia tăng và tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, khuyến khích, ưu tiên các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực mà huyện có lợi thế...

Đại hội đã thảo luận, thông qua các báo cáo tổng hợp, góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tại Đại hội với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ tại Đại hội đã bầu 36 đồng chí vào BCH Đảng bộ khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã trực tiếp bầu đồng chí Trần Đình Gia tái giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ Nhất, BCH Đảng bộ huyện khóa XXVI đã bầu 10 ủy viên BTV Huyện ủy khóa 26, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, đồng chí Trần Thành Nam giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy.

Đại hội cũng bầu ra 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết vào Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lê Tùng