Bế mạc Phiên họp thứ Ba mươi tám của UBTVQH 

Xem với cỡ chữ
* Tờ trình về việc thành lập Tòa án nhân dân cấp cao: Nhất trí thành lập 3 Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, bảo đảm các Tòa án nhân dân cấp cao hoạt động được ngay kể từ ngày 1.6 tới, không làm gián đoạn hoạt động xét xử

Chiều 14.5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, UBTVQH đã bế mạc phiên họp thứ Ba mươi tám.

Trước đó, dưới sự điều khiển của Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu, UBTVQH đã cho ý kiến về các Tờ trình, Đề án của Tòa án nhân dân tối cao về các nội dung: phê chuẩn quyết định tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao; thành lập Tòa án nhân dân cấp cao, số lượng Tòa án nhân dân cấp cao và phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của mỗi Tòa án nhân dân cấp cao; danh sách Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia; quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia; dự kiến nhân sự trình QH xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Theo Tờ trình về việc thành lập các Tòa án nhân dân cấp cao do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị UBTVQH quyết định thành lập 4 Tòa án nhân dân cấp cao, cụ thể là: Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà nẵng; Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh và Tòa án nhân dân cấp cao tại Cần Thơ. Các Tòa án nhân dân cấp cao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, tiếp nhận nhiệm vụ, quyền hạn của 5 Tòa chuyên trách và 3 Tòa phúc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao và của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp tỉnh hiện nay. Tờ trình cũng đã nêu rõ phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của mỗi Tòa án nhân dân cấp cao.

Trình bày Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Văn Hiện nêu rõ, hiện, các thành viên Ủy ban Tư pháp có hai loại ý kiến khác nhau về việc thành lập các Tòa án nhân dân cấp cao. Đa số thành viên Ủy ban đề nghị UBTVQH xem xét, quyết định, trước mắt, chỉ thành lập 3 Tòa án nhân dân cấp cao (Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Đà Nẵng và Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh) trên cơ sở 3 Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao hiện nay, bảo đảm ổn định ngay về tổ chức, tiếp quản cơ sở vật chất hiện có của 3 Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao, thực hiện đúng Kết luận số 79-KL/TW ngày 28.7.2010 và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị. Phương án này không gây ra sự xáo trộn lớn, không phải đầu tư cơ sở vật chất và bảo đảm các Tòa án nhân dân cấp cao có thể triển khai hoạt động được ngay kể từ ngày 1.6.2015 - ngày Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 có hiệu lực thi hành. Sau một thời gian hoạt động, chuẩn bị đủ các điều kiện cần thiết, có tổng kết, đánh giá cụ thể về kết quả và chất lượng hoạt động của các Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có thể đề nghị UBTVQH xem xét quyết định thành lập thêm Tòa án nhân dân cấp cao mới, nếu xét thấy thực tiễn yêu cầu phải thành lập thêm. Một số thành viên Ủy ban tán thành đề nghị UBTVQH xem xét thành lập 4 Tòa án nhân dân cấp cao như Tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đồng thời, đề nghị thành lập thêm 1 Tòa án nhân dân cấp cao có trụ sở tại một trong 6 tỉnh vùng núi phía Bắc nếu bảo đảm có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo thuận lợi cho nhân dân trong việc tiếp cận Tòa án.

Về bộ máy giúp việc Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị dự kiến gồm: Văn phòng, Phòng Giám đốc - kiểm tra, Phòng Tổ chức - Hành chính, Thanh tra Tòa án. Tuy nhiên, các thành viên Ủy ban Tư pháp đề nghị, không tổ chức Thanh tra Tòa án trong Tòa án nhân dân cấp cao để bảo đảm phù hợp với Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và Luật Thanh tra.

Cơ bản tán thành với các Tờ trình của Tòa án nhân dân tối cao và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp, các Ủy viên UBTVQH cho rằng, việc thành lập các Tòa án nhân dân cấp cao là phù hợp với các quy định tại khoản 1, Điều 4 của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 81 của QH về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, góp phần hoàn thiện các quy định bảo đảm thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của ngành tòa án. Đa số Ủy viên UBTVQH tán thành quan điểm của Ủy ban Tư pháp, trước mắt chỉ thành lập 3 Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh để bảo đảm các tòa án này có thể hoạt động được ngay từ ngày 1.6 tới để công tác xét xử không bị gián đoạn. 

Trong Phiên làm việc buổi sáng, dưới sự điều khiển của Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu, UBTVQH tiếp tục cho ý kiến vào các Tờ trình của Chính phủ về 5 Đề án: thành lập thị xã Duyên Hải và các phường thuộc thị xã Duyên Hải, Trà Vinh; thành lập thị xã Long Mỹ và 4 phường thuộc thị xã Long Mỹ, Hậu Giang; thành lập mới huyện Phú Riềng thuộc Bình Phước; thành lập thị xã Phổ Yên và 4 phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập phường Lương Sơn thuộc thị xã Sông Công và thành phố Sông Công, Thái Nguyên; thành lập thị xã Giá Rai và 3 phường thuộc thị xã Giá Rai, Bạc Liêu. UBTVQH cho ý kiến vào Tờ trình của Chính phủ về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính của thị xã Sầm Sơn, thị trấn Nông Cống thuộc huyện Nông Cống, thị trấn Rừng Thông thuộc huyện Đông Sơn, Thanh Hóa.

Trung Thành