Bình Dương: Phiên họp thứ 40 chất vấn và trả lời chất vấn giữa 2 kỳ họp 

Xem với cỡ chữ
Thường trực HĐND vừa tổ chức phiên họp lần thứ 40 chất vấn và trả lời chất vấn giữa 2 kỳ họp về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội triên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Tại phiên họp, các đại biểu đã chất vấn tập trung vào 3 nhóm vấn đề liên quan đến doanh nghiệp và người lao động; tình hình chăm sóc sức khỏe và việc triển khai, thực hiện các chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhiều đại biểu cũng đã chất vấn tình hình tổ chức, các giải pháp thực hiện việc cải cách chính sách bảo hiểm xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Phát biểu kết luận phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: Vấn đề đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động có tay nghề cao cần được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm; công tác xã hội hóa đào tạo nghề hoặc đào tạo nghề tại doanh nghiệp phải được chú trọng; đề nghị các ban, ngành tiếp tục có những giải pháp giúp hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận nhà ở xã hội như tiếp cận nguồn vốn thích hợp để vay hoặc được trợ giúp...