Bình Phước: Đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát 

Xem với cỡ chữ
Tại Hội nghị giao ban lần thứ 8 giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Ban HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị, thành, các đại biểu đã thảo luận hai chuyên đề về: Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng phiên thảo luận Tổ đại biểu HĐND; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp trong xây dựng và thực hiện chính sách. Các đại biểu cho rằng, nhiều vấn đề đã được mạnh dạn đưa ra thảo luận dân chủ, trách nhiệm tại phiên thảo luận Tổ đại biểu HĐND trước kỳ họp; nhiều vấn đề “nóng”, gây bức xúc đã được Thường trực HĐND đưa vào phiên chất vấn, được UBND quan tâm, giải quyết kịp thời, chất lượng và đúng tiến độ… Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị thực hiện tốt nghị quyết của HĐND về chương trình giám sát và kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2020; theo dõi, rà soát, đôn đốc, tái giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.