Bình Phước: Sớm giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống thiên tai ngay từ đầu năm 

Xem với cỡ chữ
Làm việc với UBND huyện Bù Đăng về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của chính quyền và Nhân dân huyện, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực tạm dừng theo Chỉ thị số 16/CT-TTg; công tác giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, chưa đạt kế hoạch, một số công trình chậm khởi công so với kế hoạch; việc lập các thủ tục để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các danh mục năm 2020 còn chậm, chưa bảo đảm tiến độ đề ra; vi phạm khai thác khoáng sản vẫn còn diễn ra, gây bức xúc dư luận, chưa được xử lý triệt để… UBND huyện kiến nghị sớm giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống thiên tai hàng năm ngay từ đầu năm để huyện chủ động kế hoạch thu; hướng dẫn thủ tục san lấp, cải tạo mặt bằng, nâng, hạ độ cao đất...