Bộ Công an đề xuất bổ sung trách nhiệm của Công an xã trong điều tra hình sự 

Xem với cỡ chữ
Bộ Công an đang xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, trong đó đề xuất bổ sung trách nhiệm của Công an xã trong hoạt động điều tra hình sự.

Theo đó, Bộ Công an đề xuất bổ sung một số quy định về trách nhiệm của Công an xã tương đương với trách nhiệm của Công an phường, thị trấn, Đồn Công an cho phù hợp với việc bố trí Công an xã chính quy bảo đảm an ninh trật tự. Cụ thể, “Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo các tài liệu, đồ vật, có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Dự thảo cũng đề xuất bỏ quy định liên quan đến tổ chức một số đơn vị thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an nhân dân đã được giải thể, sáp nhập cho phù hợp với thực tiễn triển khai tổ chức mới của Bộ Công an, như: Sửa đổi, bổ sung về tổ chức Cơ quan điều tra hình sự theo hướng: Đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an: Bỏ quy định Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu là đơn vị thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh: Bỏ quy định Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu là đơn vị thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh...

Bảo Hân