Chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ huyện Bố Trạch (Quảng Bình) lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bố Trạch thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững 

Xem với cỡ chữ
Trong giai đoạn 2020 - 2025, bên cạnh việc tiếp tục phát huy, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, huyện Bố Trạch sẽ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ; đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là khâu đột phá, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững.

18/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch 

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Đảng bộ và nhân dân huyện Bố Trạch đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức vượt tầm dự báo như sự cố ô nhiễm môi trường biển, dịch Covid-19… để thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được kết quả tích cực, toàn diện. Theo đó, huyện có 18/19 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ đạt và vượt kế hoạch đềra. Kinh tế phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành dịch vụ tăng từ 46% lên 50%; công nghiệp, xây dựng giảm từ 23,4% xuống 23,3%; nông nghiệp giảm 30,6% xuống còn 26,7%.

Đặc biệt, ngành du lịch từng bước khẳng định là hướng đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, tiêu dùng, nâng cao thu nhập của người dân. Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020 góp phần phát triển mạnh dịch vụ du lịch trên địa bàn. Cùng với việc khai thác hiệu quả hệ thống dịch vụ du lịch khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, đã khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát triển, đa dạng hóa các hình thức du lịch cộng đồng tại một số xã có lợi thế như Cự Nẫm, Hưng Trạch, Phúc Trạch... 

Bố Trạch nố lực đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Bố Trạch nỗ lực đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Cùng với đó, hoạt động giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, nguồn nhân lực có chuyển biến tích cực cả về chất lượng và số lượng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ; thực hiện có hiệu quả công tác dân số, gia đình và trẻ em. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao cũng ngày càng phát triển, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển toàn diện nền văn hóa và con người Bố Trạch. Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững được thực hiện kịp thời, mang lại hiệu quả thiết thực… Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao.

Bí thư Huyện ủy huyện Bố Trạch Đinh Hữu Thành cho biết, đạt được kết quả này là nhờ huyện đã tranh thủ, khai thác các nguồn lực trong và ngoài huyện, nhất là sự quan tâm định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh; cùng đó là sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân đã tạo cơ sở, động lực cho việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Nói cách khác, chính sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; cũng như sự năng động, đổi mới trong tư duy, nhận thức và tổ chức thực hiện từ huyện đến cơ sở đã tạo được sự chuyển biến tích cực, đồng bộ và toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ

Bí thư Huyện ủy Đinh Hữu Thành cũng cho hay, bên cạnh những thuận lợi và những kết quả đã đạt được, trong 5 năm qua, Bố Trạch cũng gặp không ít khó khăn. Theo đó, việc xây dựng và thực hiện một số chương trình, đề án trọng tâm của nhiệm kỳ chưa sát, hiệu quả mang lại chưa thực sự rõ nét. Tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản còn thấp, chất lượng hàng hóa nông sản và khả năng cạnh tranh chưa cao; chất lượng một số dịch vụ chưa tương xứng với sự phát triển của huyện; sản phẩm du lịch vẫn còn ít, thiếu tính liên kết. Nguyên nhân là do tiềm năng, lợi thế của huyện chưa được khai thác triệt để, phát huy hiệu quả cho mục tiêu phát triển kinh tế; cũng như khả năng dự báo tình hình, nắm bắt xu thế phát triển có mặt chưa sát, chưa kịp thời.

Một góc huyện Bố Trạch
Một góc huyện Bố Trạch

Bố Trạch đặt mục tiêu trong giai đoạn 2020 - 2025, phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh của huyện, nhất là Di sản thiên nhiên thế giới vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ; phát triển du lịch, tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp theo chuỗi giá trị, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên lĩnh vực văn hóa, xã hội. Đặc biệt, phấn đấu đến năm 2025, cơ cấu ngành dịch vụ đạt trên 54% và giá trị sản xuất các ngành đạt mức tăng bảo đảm phát triển toàn diện.

Huyện Bố Trạch đặt mục tiêu, đến năm 2025, thu ngân sách nhà nước đạt 900 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt 15%; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm; có trên 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 - 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, tạo việc làm mới bình quân hàng năm cho trên 3.500 lao động, trong đó xuất khẩu lao động trên 1.100 lao động; số hộ nghèo giảm bình quân 200 hộ/năm.

Theo Bí thư Huyện ủy Đinh Hữu Thành, trong giai đoạn mới, Bố Trạch có nhiều thuận lợi để phát triển, nhưng đồng thời cũng có nhiều khó khăn đan xen như xu thế hội nhập và công nghệ số vừa mang lại thời cơ vừa đặt thách thức, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh...

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ tới, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân trong huyện phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, tập trung trí tuế, nội lực. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ; đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là khâu đột phá, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững.

Bên cạnh việc thực hiện tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp theo hướng chuỗi giá trị là nhiệm vụ quan trọng; Bố Trạch cũng sẽ đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững gắn với quá trình đô thị hóa; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tài chính, tín dụng; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Vân Phi