Bước ngoặt xây dựng một đô thị di sản

Theo Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ, Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị là bước ngoặt để có các tiêu chí đặc thù xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế thành đô thị di sản. “Thừa Thiên Huế sẽ không trở thành thành phố quy mô lớn như các đô thị khác, mà phát triển với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh”.