Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XIV:

Cấm điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn 

Xem với cỡ chữ
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ Bảy, sáng nay, 14.6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng, QH đã biểu quyết thông qua dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia với 84,3% tổng số ĐBQH tán thành.

Không được phép thực hiện quảng cáo rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên

Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia trình QH biểu quyết, thông qua gồm 7 chương, 36 điều. Tại Điều 5 quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia gồm: Xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia; người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia; bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi; sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc sản xuất, mua bán rượu, bia.


Kết quả Quốc hội biểu quyết thông qua quy định "đã uống rượu, bia là không lái xe"

Tại Điều 5 của Luật quy định rõ: Cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, người làm việc trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập. Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Cùng với đó, việc quảng cáo rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên cũng không được phép thực hiện.

Ngoài ra, Luật quy định cấm cung cấp thông tin không chính xác, sai sự thật về ảnh hưởng của rượu, bia đối với sức khỏe; khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên; sử dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.

Luật cũng quy định cấm sử dụng nguyên liệu, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến không được phép dùng trong thực phẩm; nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không bảo đảm chất lượng và không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất, pha chế rượu, bia. Kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đăng ký; bán rượu, bia bằng máy bán hàng tự động….

Một quá trình lâu dài, với nhiều khó khăn, thách thức

Về tổ chức thực hiện Luật, Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật cho biết, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia là đạo luật mang ý nghĩa xã hội và tính nhân văn cao, với mục tiêu cao nhất cả trước mắt và lâu dài là định hướng hành vi, thay đổi thói quen có hại, góp phần quan trọng nâng cao thể chất, tinh thần, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân.


Ảnh: Quang Khánh

Thực tiễn thi hành pháp luật cho thấy, điều kiện tiên quyết để những đạo luật có tính chất dự phòng, có xử lý nhưng rất coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục như Luật này có thể đi vào cuộc sống thì khi xây dựng Luật cần có nhận thức xã hội đúng đắn, phát huy được sự tham gia tích cực từ mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng, xã hội, đặc biệt là quyết tâm bền bỉ của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Đây là quá trình lâu dài, với nhiều khó khăn, thách thức, vả lại tuy có Luật nhưng chưa thể có những quy định cụ thể điều chỉnh tất cả mọi hành vi trong xã hội liên quan đến việc phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Do vậy, UBTVQH đề nghị Chính phủ ngay sau khi Luật được thông qua cần chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền rộng khắp để mọi người dân, gia đình, cơ quan, tổ chức hiểu rõ và thực hiện đầy đủ, chính xác quy định của Luật, đồng thời khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này và các quy định của Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật Thương mại được sửa đổi tại Luật này; chú trọng củng cố, nâng cao năng lực cho người làm công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia và bố trí, huy động đủ nguồn lực cho việc tổ chức thi hành Luật.

UBTVQH đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm triển khai tốt việc thực hiện pháp luật về an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống bạo lực gia đình..., để ngăn chặn có hiệu quả và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm liên quan đến rượu, bia. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan để xây dựng cơ chế đồng bộ, hữu hiệu trong phòng, chống tác hại của rượu, bia vì sức khỏe của người dân và an toàn của cộng đồng.

Phương Thủy