Bạn đọc viết

Chậm hướng dẫn, phát sinh thủ tục 

Xem với cỡ chữ

Khoản 2, Điều 53, Luật Thú y 2015 quy định, động vật, sản phẩm động vật thủy sản có trong Danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch trước khi xuất khẩu (XK) theo yêu cầu của nước nhập khẩu, của chủ hàng và trước khi nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam phải được kiểm dịch. Theo quy định này có thể hiểu, các lô hàng thủy sản XK cần có giấy chứng nhận kiểm dịch kèm theo nếu nước nhập khẩu hoặc chủ hàng có yêu cầu bắt buộc; còn với các nước không có yêu cầu bắt buộc và chủ hàng không yêu cầu thì không nhất thiết phải có giấy này mới được phép thông quan. Như vậy, có hai trường hợp là lô hàng thủy sản XK phải có giấy chứng nhận kiểm dịch kèm theo, gồm: Trường hợp chủ hàng có yêu cầu: Cơ quan hải quan có thể căn cứ trên yêu cầu được thể hiện trong các chứng từ kèm theo lô hàng (đơn đặt hàng, hợp đồng…) để xác nhận chủ hàng có yêu cầu giấy chứng nhận kiểm dịch hay không; trường hợp nước nhập khẩu yêu cầu giấy chứng nhận kiểm dịch.

Liên quan đến giấy chứng nhận kiểm dịch, trước đây, Cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NAFIQAD) đã ban hành công văn số 442/QLCL-CL1 ngày 20.3.2014 thông báo 7 thị trường có yêu cầu phải cấp giấy chứng nhận kiểm dịch. Tuy nhiên, công văn này ban hành dựa trên Pháp lệnh Thú y 2003 và Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản. Hiện nay, cả hai văn bản này đều đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Thú y 2015; Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30.6.2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đồng thời, từ 2014 đến nay, các yêu cầu của các thị trường nhập khẩu cũng đã có nhiều thay đổi. Do đó, công văn 442/QLCL-CL1 hiện nay không còn hiệu lực.

Tuy nhiên, hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chưa ban hành văn bản quy định thị trường nào yêu cầu bắt buộc các lô hàng thủy sản XK phải có giấy chứng nhận kiểm dịch kèm theo (trường hợp số 2). Do đó, cơ quan hải quan không có căn cứ để xác định đối với thị trường XK nào thì lô hàng bắt buộc phải có giấy chứng nhận kiểm dịch kèm theo mới được XK. Tuy nhiên, để tiện cho việc quản lý, nên một số cơ quan hải quan yêu cầu doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận kiểm dịch khi thông quan cho tất cả các lô hàng thuộc trường hợp thứ 2. Điều này không chỉ chưa đúng với quy định hiện hành mà còn gây lãng phí về thời gian, chi phí, nhân lực… cho cả cơ quan hải quan và doanh nghiệp do phải thực hiện thêm một thủ tục hành chính phát sinh. Từ thực tế này, thiết nghĩ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm ban hành hướng dẫn cụ thể các trường hợp phải có (hoặc không cần) giấy chứng nhận kiểm định. 

Phạm Hải

Video New - Bạn đọc viết

Thời tiết - Bạn đọc viết

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
29,4°С
TP. Hồ Chí Minh
27,8°С
TP. Hạ Long
29,9°С
Nha Trang
26,8°С
Vũng Tàu
27,8°С