Chính phủ yêu cầu tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên 

Xem với cỡ chữ
Ngày 29.5, Chính phủ ban hành Nghị quyết 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; trong đó yêu cầu cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác còn lại và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020.

Cho phép chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài nhập cảnh

Nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Chính phủ quyết định: giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch; giảm 2% lãi suất cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020.

Đối với ngành hàng không, Chính phủ miễn phí bảo lãnh phát sinh trong năm 2020 đối với các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh cho các doanh nghiệp hàng không còn dư nợ đến ngày 31.12.2019; giảm 50% giá cất cánh, hạ cánh tàu bay và giá dịch vụ điều hành bay đi, đến đối với các chuyến bay nội địa từ tháng 3 cho đến hết tháng 9.2020; áp dụng mức giá tối thiểu 0 đồng đối với các dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục Nhà nước quy định khung giá từ tháng 3 cho đến hết tháng 9.2020.

Cùng với đó, Chính phủ cho phép các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, nhà đầu tư, lao động kỹ thuật cao nước ngoài làm việc trong các dự án tại Việt Nam được nhập cảnh; đồng thời gia hạn giấy phép lao động cho các chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp; cấp giấy phép lao động mới cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật nước ngoài để thay thế cho những người không được nhập cảnh hoặc không nhập cảnh trở lại Việt Nam.

Đặc biệt, Chính phủ yêu cầu cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, kinh phí thực hiện năm chủ tịch ASEAN 2020 và các hoạt động ngoại giao quốc gia khác của Bộ Ngoại giao) và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020, đặc biệt là các khoản chi mua sắm chưa thực sự cần thiết.


Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm 2% lãi suất với khoản vay từ Quỹ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
Nguồn: ITN

Giải ngân dưới 60% sẽ bị điều chuyển vốn

Khẳng định đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Chính phủ cho phép không áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư đối với dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và được bố trí vốn từ kế hoạch đầu tư công năm 2020. Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát các quy định về ngân sách, đầu tư, xây dựng, tháo gỡ kịp thời các rào cản khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công; tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội quyết định việc cắt giảm, điều chuyển kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đến ngày 30.9 có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn đã được giao từ đầu năm để điều chỉnh cho các dự án quan trọng, cấp bách có khả năng giải ngân nhanh và các dự án khẩn cấp như ứng phó với biến đổi khí hậu, chống sạt lở bờ sông, bờ biển trong tháng 10, kể cả việc điều chuyển vốn sang các bộ, cơ quan, địa phương khác.

H.Lan