Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ công bố Trang thông tin điện tử, bộ nhận diện Năm Chủ tịch AIPA 2020