Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Thừa Thiên Huế 

Xem với cỡ chữ
Ngày 17.8, tại Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1.7.1989 - 1.7.2019).

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự và phát biểu.

Cùng dự có: Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc; Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải; Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình; Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc;  Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, TT và DL Nguyễn Ngọc Thiện; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế qua các thời kỳ và đông đảo cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, nhân sỹ trí thức và nhân dân trong tỉnh.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu đã điểm lại quá trình hình thành và phát triển sau 30 năm. Ngày 1.7.1989, tỉnh Thừa Thiên Huế được tái lập trên cơ sở tách ra từ tỉnh Bình Trị Thiên theo Nghị quyết của Quốc hội khóa VIII.

Sau khi tái lập, tỉnh đã tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xác định rõ các ngành trọng điểm, các vùng kinh tế, khu công nghiệp, đề ra 4 mũi nhọn kinh tế, các chương trình KT - XH trọng điểm, các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu thực hiện. Trong đó, khai thác một số ngành có lợi thế, tạo giá trị gia tăng, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, khẳng định là một trung tâm có thương hiệu quốc gia và khu vực; phát triển một số ngành công nghiệp sử dụng công nghệ cao, chế biến sâu, có giá trị xuất khẩu; nông nghiệp phát triển theo hướng phục vụ đô thị và du lịch; cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp.

Từ lộ trình và bước đi được xây dựng, triển khai, tốc độ tăng trưởng Thừa Thiên Huế bình quân giai đoạn 1989 - 2018 là 7,2%/năm. Quy mô nền kinh tế tăng gấp 7 lần (so với năm 2010). Tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2018 đạt 40,8 triệu đồng, gấp 81,6 lần so với năm 1990. Thu ngân sách nhà nước năm 2018 đạt 7.788,5 tỷ đồng. Các ngành dịch vụ phát triển đa dạng, chiếm 55,7% GRDP, đóng vai trò chủ lực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Du lịch phát triển khá nhanh cả về quy mô và chất lượng, hướng đến ngành kinh tế mũi nhọn. Công tác thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến, giai đoạn 2009 - 2018 thu hút 387 dự án với tổng vốn đăng ký 100 nghìn tỷ đồng.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, tỉnh đã phát huy và khẳng định vị thế 4 trung tâm: văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước; y tế chuyên sâu; khoa học - công nghệ; giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Công tác xoá đói, giảm nghèo được triển khai tích cực, đồng bộ, có chiều sâu trên diện rộng; toàn tỉnh hiện nay chỉ còn 5,03% hộ nghèo. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa cách mạng và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được trên những chặng đường phát triển, đặc biệt sau 30 năm tái lập tỉnh. 


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự lễ kỷ niệm
Ảnh: Trọng Đức 

Chủ tịch QH nhấn mạnh: Thừa Thiên Huế - vùng đất chiến lược, từng là nơi “đô hội lớn của một phương”, là thủ phủ của xứ Đàng Trong, kinh đô của đất nước dưới thời Quang Trung - Nguyễn Huệ và triều Nguyễn; là miền đất địa linh nhân kiệt gắn liền với nhiều tên tuổi lớn trong lịch sử dân tộc; nơi góp phần nuôi nấng nhân cách, đạo đức, tư tưởng yêu nước thương nòi từ thời niên thiếu của Bác Hồ kính yêu … Những yếu tố đó hình thành nên một Thừa Thiên Huế văn hiến, có bề dày về văn hóa, có chiều sâu về lịch sử, có truyền thống đáng tự hào về tinh thần yêu nước oanh liệt và đấu tranh cách mạng vẻ vang trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Hoà cùng nhịp bước với 2 miền Nam - Bắc, kể từ sau ngày giải phóng, nhất là sau ngày tái lập tỉnh (1.7.1989), phát huy truyền thống anh dũng, tự lực, tự cường, Thừa Thiên Huế đã vững vàng đi lên và đạt được những thành quả to lớn. Đặc biệt, đô thị Huế thay đổi theo hướng hiện đại, nhưng vẫn bảo tồn, phát huy các kiến trúc cổ truyền và các giá trị văn hóa dân tộc truyền thống - văn hoá, trở thành “Thành phố Festival Huế” với những nét đặc trưng riêng biệt. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc gia đình chính sách được triển khai tích cực và đồng bộ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường ổn định và thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, đoàn kết, vững mạnh. Xã hội đồng thuận, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chủ tịch QH đề nghị Thừa Thiên Huế cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa đồng bộ việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đổi mới tư duy, đề cao tính sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành, khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Chú trọng tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế tri thức.

Chủ tịch QH lưu ý, phát triển mạnh các thành phần kinh tế, quan tâm phát triển kinh tế tư nhân thực sự được tạo điều kiện để trở thành một động lực quan trọng, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là trong các ngành kinh tế mũi nhọn, mà tỉnh có lợi thế. Trong quyết tâm xây dựng TP Huế trở thành “đô thị di sản” với định hướng “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường” theo Kết luận 48-KL/TW và Thông báo 175-TB/TW của Bộ Chính trị, Chủ tịch QH yêu cầu tỉnh làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn, tôn tạo, bảo vệ, phát huy di sản cố đô Huế mà nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là thực hiện tốt việc di dời các hộ dân tại khu vực 1, Kinh thành Huế.

Chủ tịch QH cũng gợi ý, tỉnh cần tập trung xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa, Du lịch đặc sắc của khu vực và cả nước; Trung tâm Giáo dục - Đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; Trung tâm Y tế chuyên sâu; Trung tâm Khoa học và Công nghệ của khu vực miền Trung và cả nước. Gắn phát triển KT - XH với củng cố quốc phòng - an ninh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác đối ngoại.

“Tỉnh tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Chuẩn bị và chỉ đạo tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII,” Chủ tịch nhấn mạnh.

Chủ tịch QH tin tưởng, từ sự phát triển đi lên sau 30 năm tái lập tỉnh, với truyền thống của một địa phương anh hùng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thừa Thiên Huế sẽ phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, không ngừng phấn đấu vươn lên, xây dựng tỉnh ngày một phát triển giàu đẹp, văn minh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lê Tùng